Odd Fellows

100 Jaar Humanitasloge

De Humanitasloge uit Den Haag vierde onlangs haar 100-jarig bestaan. Het bestuur verwelkomde 30 á 35 zusteren en broederen, waaronder de Grootmeester, br. Boogaard, de Gedeputeerd Grootmeester, br. Berkhout en de Gedeputeerd Grootmeesteres, zr. Krijtenburg. Ook de District Gedeputeerd Grootmeester en zijn vervanger, de broederen Wellink en Ebell waren van de partij. Door de beperkte ruimte was het aantal gasten gelimiteerd.

Laatstgenoemden vormden de commissie van ontvangst en begeleidden bovengenoemde afgevaardigden van het Algemeen Bestuur naar de tempel waar ze met de ‘Honors of the Order’ werden begroet.

De hiernavolgende zitting bestond voornamelijk uit het speciale openingswoord van de Voorzittend Meester, br. Evenhuis. Hij nam ons mee vanaf 1916 naar ons huidige computertijdperk. Hierna volgde een feestelijke bijdrage door de Dienstdoend Ex-Meester, br. Bosma. Deze bijdrage was in feite de interessante geschiedschrijving van de Humanitasloge. De Onder Voorzittend Meester, br. Bijsterveld, verzorgde zoals altijd een verrassend en toepasselijk slotwoord.

Ook de Grootmeester feliciteerde namens het Algemeen Bestuur de jarige loge. Hij beklemtoonde dat de Humanitasloge als één van de oudste loges momenteel met veel elan op de goede weg was, zoals dat onder andere bleek uit de aanwas van een aantal nieuwe leden.

De District Gedeputeerd Grootmeester wenste de jubilerende loge niet alleen namens het Bestuur van de Broederraad geluk, maar uiteraard ook namens het hele district. Hij wees erop dat de huidige tijdgeest ons ook nieuwe opties bood om te groeien.

De bijeenkomst gelardeerd met voortreffelijke muziek.

In de nazitting werd een toast uitgebracht en onder het genot van een drankje en een hapje kregen alle aanwezige loges de gelegenheid hun felicitaties uit te brengen, hetgeen gepaard ging met een aantal toepasselijke kadootjes. Al met al een geslaagde avond.

Op zondag 6 november sluiten de leden van de loge de viering af met een feestelijk jubileumdiner, samen met hun partners. Hierbij zijn ook enkele weduwes van overleden logebroederen uitgenodigd.