Odd Fellows

ANBI 2012 en 2013

De verenigingen met een ANBI-status, ressorterend onder de jurisdictie van Nederland, onderschrijven het volgende beleid.

Beleidsplan

De IOOF is een vereniging op levensbeschouwelijke grondslag.

De vereniging past op eigentijdse wijze de oorspronkelijke in de 19de eeuw, in de USA, vervatte opdracht toe:

“WE COMMAND YOU TO VISIT THE SICK, RELIEVE THE DISTRESSED, BURY THE DEAD AND EDUCATE THE ORPHAN”, door:

het ontwikkelen van die eigenschappen in de mens, die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving, naar verdraagzaamheid jegens de medemens en bevordering van broederschap onder de mensen.

Een en ander uit zich door het tonen van vriendschap, het bewijzen van naastenliefde en het zoeken naar waarheid.

Deze zelfontwikkeling krijgt praktisch gestalte door het ontplooien van maatschappelijke activiteiten, zowel praktisch als financieel.

Verantwoording van de verenigingen met een ANBI-status:

    Compagnons Loge No. 89 te Drachten (2112)
    Eem Loge No. 36 te Baarn (2012)
    Erica Loge No.19 te Meppel (2012)
    Carnica Rebekkahloge No. 48 te Meppel (2012)
    Suydersee Rebekkahloge No. 42 te Emmeloord (2012)
    Grensland Loge No. 67 te Enschede (2013)
    Frisia Loge No. 44 te Leeuwarden (2013)
    Trommelslager Loge No. 78 te Hoogeveen (2013)
    Evolutie Loge No. 72 te Eindhoven (2013)
    Harmonie Loge No. 38 te Zaandam (2013)
    John Welch Loge No. 14 te Sappemeer (2013)
    Noorder Kampement No. 2 (2013)
    Schalmei Rebekkahloge No. 37 te Hoogeveen (2013)
    Czaar Peter Loge No. 60 te Zaandam (2013)
    Sems Loge No. 59 te Veendam (2013)
    Duinroos Rebekkahloge No. 29 te IJmuiden (2013)
    Margaretha Hardenberg Rebekkahloge No. 18 te Veendam (2013)
    Mozaïek Rebekkahloge No. 17 te Beverwijk (2013)
    Maria in Campis Rebekkahloge No. 44 te Assen (2013)
    Thomas Wildey Loge No. 11 te Arnhem (2013)
    W.A. Scholten Loge No. 87 te Groningen (2013)
    Vereniging Thomas Wildey (2013)
    Erasmus Kampement No.10 (2013)
    IJmond Loge No. 40 te Velsen-Zuid (2013)
    Minerva Kampement No.03 (2013)
    Prudentia Kampement No.02 (2013) 
    Zeven Sterren Loge No. 21 te Apeldoorn (2012)
    Zeven Sterren Loge No. 21 te Apeldoorn (2013)
    A.G. Wildervanck Loge No.82 te Veendam (2013)
    Smalena Loge No.75 te Drachten (2013)
    Graaf Adolf Loge No.37 te Winschoten (2013)
    Panta Rhei Loge No.84 te Almelo (2013)
    Leoverdia Loge No.91 te Leeuwarden (2013)
    Johan Willem Friso Loge No.61 te Heerenveen (2013)
    James L. Ridgely Loge No.77 te Emmeloord (2013)
    Thrianta Loge No.70 te Emmen (2013)
    Flevoland Loge No.83 te Dronten (2013)
    De Toorts Rebekkahloge No.24 te Winschoten (2013)
    Campanula Rebekkahloge No.19 te Assen (2013)
    Waterpoort Loge No.66 te Sneek (2013)
    Divergenta Rebekkahloge No.35 te Krommenie (2013)
    Alcmaria Loge No.95 te Alkmaar (2013)
    IJsel Kampement No.03 (2013) 
    Lilium Album Rebekkahloge No.34 te Appingedam (2013)
    John F. Kennedy Loge No.73 te Purmerend (2013)
    Stroomdal Loge No.86 te Assen (2013)
    Boerhoorn Rebekkahloge No.32 te Emmen (2013)
    Zaan Loge No.20 te Zaandam (2013)
    Anker Loge No.46 te Steenwijk (2012)
    Anker Loge No.46 te Steenwijk (2013)
    Rosa Canina Rebekkahloge No.46 te Winschoten (2013)
    Magnus Loge No.85 te Schagen (2013)
    Zeeaster Rebekkahloge No.38 te Dronten (2013)
    Gaia Rebekkahloge No.49 te Breda (2013)
    Sic Semper Loge No.43 te Utrecht (2013)
    Humanitas Loge No. 23 te Den Haag (2013)
    Stichting Odd Fellowhuis te Den Haag (2013)
    F.D. Roosevelt Loge No. 63 te Winschoten (2013)
    Erica Loge No. 19 te Meppel (2013)
    Dingspel Loge No. 81 te Emmen (2013)
    Amphora Rebekkahloge No. 41 te Veendam (2
013)
    Vertrouwen Rebekkahloge No. 8 te Alkmaar (2013)
    Verdraagzaamheid Loge No. 39 te Enschede (2013)
    Stichting Odd Fellowhuis te Enschede (2013)
    Freya Rebekkahloge No. 23 te Enschede (2013)
    Broederraad (2012)
    Grootloge (2012)
    Zusterraad (2012)
    Broederraad (2013)
    Grootloge (2013)
    Zusterraad (2013)
    Antverpia Kampement No. 09 (2013)
    Drie Schakels Loge No. 07 te Groningen (2013)
    Sint Maarten Loge No. 15 te Groningen (2013)
    Maas Loge No. 16 te Rotterdam (2013)
    Rijn Loge No. 18 te Arnhem (2013)
    Calluna Loge No. 22 te Assen (2013)
    Eem Loge No. 36 te Baarn (2013)
    Sleutel Loge No. 57 te Leiden (2013)
    Neptunus Loge No. 58 te Den Helder (2013)
    Twenthe Loge No. 64 te Hengelo (2013)
    Ommelander Loge No. 71 te Appingedam (2013)
    Compagnons Loge No. 89 te Drachten (2013)
    Luctor et Emergo Loge No. 92 te Zierikzee (2013)
    Schokland Loge No. 93 te Emmeloord (2013)
    Turfschip Loge No. 94 te Breda (2013)
    Belgia Loge No. 201 te Antwerpen (2013)
    Daphne Rebekkahloge No. 06 te Apeldoorn (2013)
    Peri Rebekkahloge No. 13 te Arnhem (2013)
    Marijke Muoi Rebekkahloge No. 15 te Leeuwarden (2013)
    Dr. Aletta Jacobs Rebekkahloge No. 16 te Utrecht (2
013)
    Iris Rebekkahloge No. 21 te Heerenveen (2013)
    Marie Curie Rebekkahloge No. 27 te Eindhoven (2013)
    Anjer Rebekkahloge No. 36 te Sneek (2013)
    Corona Rebekkahloge No. 39 te Schagen (2013)
    Suydersee Rebekkahloge No. 42 te Emmeloord (2013)
    Prunella Rebekkahloge No. 43 te Groningen (2013)
    Carnica Rebekkahloge No. 48 te Meppel (2013)
    Aurora Rebekkahloge No. 201 te Antwerpen (2013)
    Middelsé Loge No. 88 te Sneek (2013)
    Amstel Loge No. 12 te Amsterdam (2013)
    Graafschap Loge No. 52 te Zutphen (2013)
    Falga Rebekkahloge No. 20 te den Helder (2013)
    Athena Rebekkahloge No. 45 te Drachten (2
013)
    Groningen Rebekkahloge No. 07 te Groningen (2
013)
    Vondel Loge No. 35 te Beverwijk (2013)
    Veritas Loge No. 10 te Deventer (2013)
    Sophia Kampement No. 01 (2013)
    Stuwkracht Rebekkahloge No. 22 te Hoogezand Sappemeer (2013)