Odd Fellows

ANBI 2017

 

De verenigingen met een ANBI-status, ressorterend onder de jurisdictie van Nederland, onderschrijven het volgende beleid.

Beleidsplan

De IOOF is een vereniging op levensbeschouwelijke grondslag.

De vereniging past op eigentijdse wijze de oorspronkelijke in de 19de eeuw, in de USA, vervatte opdracht toe:

“WE COMMAND YOU TO VISIT THE SICK, RELIEVE THE DISTRESSED, BURY THE DEAD AND EDUCATE THE ORPHAN”, door:

het ontwikkelen van die eigenschappen in de mens, die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving, naar verdraagzaamheid jegens de medemens en bevordering van broederschap onder de mensen.

Een en ander uit zich door het tonen van vriendschap, het bewijzen van naastenliefde en het zoeken naar waarheid.

Deze zelfontwikkeling krijgt praktisch gestalte door het ontplooien van maatschappelijke activiteiten, zowel praktisch als financieel.

2017

Verantwoording.

De ANBI status wordt per vereniging verleent op basis van een beschikkingsnummer.
Dit beschikkingsnummer staat in de bijlage. Klik hier voor de bijlage.

 

    Grootloge 
    Broederraad 
    Zusterraad

Broederloges:

  Drie Schakels Loge No. 07 Groningen
  Veritas Loge No. 10 Deventer
  Amstel Loge No. 12 Amsterdam
  John Welch Loge No. 14 Sappemeer
  Sint Maarten Loge No. 15 Groningen
  Maas Loge No. 16 Rotterdam
  Rijn Loge No. 18 Arnhem
  Erica Loge No. 19 Meppel
  Zaan Loge No. 20 Zaandam
  Zeven Sterren Loge No. 21 Apeldoorn
  Calluna Loge No. 22 Assen
  Humanitas Loge No. 23 Den Haag
  Vondel Loge No. 35 Beverwijk
  Eem Loge No. 36 Baarn
  Graaf Adolf Loge No. 37 Winschoten
  Harmonie Loge No. 38 Krommenie
  Verdraagzaamheid Loge No. 39 Enschede
  IJmond Loge No. 40 Velsen-Zuid
  Sic Semper Loge No. 43 Utrecht
  Frisia Loge No. 44 Leeuwarden
  Anker Loge No. 46 Steenwijk
  Graafschap Loge No. 52 Zutphen
  Sleutel Loge No. 57 Leiden
  Neptunus Loge No. 58 Den Helder
  Sems Loge No. 59 Veendam
  Czaar Peter Loge No. 60 Zaandam
  Johan Willem Friso Loge No. 61 Heerenveen
  F.D.Roosevelt Loge No. 63 Winschoten
  Twenthe Loge No. 64 Hengelo
  Waterpoort Loge No. 66 Sneek
  Grensland Loge No. 67 Enschede
  FraternitasLoge No. 69 Groningen
  Triantha Loge No. 70 Emmen
  Ommelander Loge No. 71 Appingedam
  Evolutie Loge No. 72 Eindhoven
  John F. Kennedy Loge No. 73 Purmerend
  Smalena Loge No. 75 Drachten
  James L. Ridgely Loge No. 77 Emmeloord
  Trommelslager Loge No. 78 Hoogeveen 
  Dingspel Loge No. 81 Emmen
  A.G. Wildervanck Loge No. 82 Veendam
  Flevoland Loge No. 83 Dronten
  Panta Rhei Loge No. 84 Almelo
  Magnus Loge No. 85 Schagen
  Stroomdal Loge No. 86 Assen
  W.A. Scholten Loge No. 87 Groningen
  Middelsé Loge No. 88 Sneek
  Compagnons Loge No. 89 Drachten
  Leoverdia Loge No. 91 Leeuwarden
  Luctor et Emergo Loge No. 92 Zierikzee
  Schokland Loge No. 93 Emmeloord
  Turfschip Loge No. 94 Breda
  Alcmaria Loge No. 95 Alkmaar 
  Belgia Loge No. 201 Antwerpen

Zusterloges:

  Daphne Rebekkahloge No. 06 Apeldoorn
  Groningen Rebekkahloge No. 07 Groningen
  Vertrouwen Rebekkahloge No. 08 Alkmaar
  Peri Rebekkahloge No. 13 Arnhem
  Marijke Muoi Rebekkahloge No. 15 Leeuwarden
  Dr. Aletta Jacobs Rebekkahloge No. 16 Utrecht
  Mozaïek Rebekkahloge No. 17 Beverwijk
  Margaretha Hardenberg Rebekkahloge No. 18 Veendam
  Campanula Rebekkahloge No. 19 Assen
  Falga Rebekkahloge No. 20 Den Helder
  Iris Rebekkahloge No. 21 Heerenveen
  Stuwkracht Rebekkahloge No. 22 Sappemeer
  Freya Rebekkahloge No. 23 Enschede
  De Toorts Rebekkahloge No. 24 Winschoten
  Marie Curie Rebekkahloge No. 27 Eindhoven
  Duinroos Rebekkahloge No. 29 Velsen Zuid
  Boerhoorn Rebekkahloge No. 32 Emmen
  Lilium Album Rebekkahloge No. 34 Appingedam
  Divergenta Rebekkahloge No. 35 Krommenie
  Anjer Rebekkahloge No. 36 Sneek
  Schalmei Rebekkahloge No. 37 Hoogeveen
  Zeeaster Rebekkahloge No. 38 Dronten
  Corona Rebekkahloge No. 39 Schagen
  Amphora Rebekkahloge No. 41 Veendam
  Suydersee Rebekkahloge No. 42 Emmeloord
  Prunella Rebekkahloge No. 43 Groningen
  Maria in Campis Rebekkahloge No. 44 Assen
  Athena Rebekkahloge No. 45 Drachten
  Rosa Canina Rebekkahloge No. 46 Winschoten
  Carnica Rebekkahloge No. 48 Meppel
  Gaia Rebekkahloge No. 49 Breda

Broederkampementen:

  Noorder Kampement No. 02
  IJsel Kampement No. 03
  Unitas Kampement No. 04
  AntverpiaKampement No. 09
  Erasmus Kampement No. 10  
  Paradijs Kampement No. 11
  Spieghel Kampement No. 12

Zusterkampementen:
  Sophia Kampement No. 01
  Prudentia Kampement No. 02
  Minerva Kampement No. 03

Odd Fellowhuizen:

   Eindhoven
   Emmeloord
   Enschede
   Hoogeveen

Verenigingen:

  Vereniging Thomas Wildey