Odd Fellows

Anker Loge Steenwijk

 

In de drukbezochte jubileumbijeenkomst van dinsdag 29 oktober schetst de spreker, Henk Stuut, een prachtig stuk Odd Fellowgeschiedenis binnen de oude stadspoorten van Steenwijk. Een boeiende lezing met verrassende doorkijkjes in het verleden van de Anker-Loge.

Het zijn de Steenwijker Willem Ras en een vijftal gelijkgestemden die in december 1918 het besluit nemen tot oprichting van de Anker-Club. Later weet Willem Ras, samen met anderen, het ledental van de Anker-Club te verhogen naar 24. Op 27 oktober 1923 wordt de Anker-Loge in Steenwijk gesticht. Interessant is dat uit de beginperiode diverse logeattributen bewaard zijn gebleven. Dat de befaamde kunstenaar Bart Bokhorst de maker is van enkele van deze attributen, maakt het bijzonder.

Heeft de Anker-Loge, die kan bogen op een rijke geschiedenis, vertrouwen in de toekomst?

Hoewel het 90-jarig jubileum van de Anker-Loge een moment is om terug te kijken, grijpen de logeleden dit moment ook aan om vooruit te kijken. Nieuwe huisvesting is een speerpunt, want de loge is letterlijk uit zijn jasje gegroeid. Eén van de leden citeert in dit verband de spreuk: "Wie met zijn gezicht naar het verleden blijft staan, heeft geen oog voor de toekomst".

Op de foto de overhandiging van een cheque van €. 5000,=  voor de plaatselijke voedselbank.

De 62 tellende leden van de Anker-Loge hebben alle vertrouwen in een zonnige toekomst van hun loge.

Kortom, een vitale loge.