Odd Fellows

Ariane de Ranitz

Wat een mooie middag, deze zondagmiddag 26 juni 2016. Wij, als Utrechtse Odd Fellows loges, waren te gast in de manege van Stichting Ariane de Ranitz, paardrijden voor mensen met een beperking. Deze zondagmiddag was de slotmiddag van Stichting Ariane de Ranitz. 

Het was voor de ruiters een bijzondere middag. Dat zag je al aan hun gezichten tijdens het paardrijden. Spanning en plezier! Want de ruiters reden voor hun diploma en lieten zien wat ze het afgelopen jaar hadden geleerd. De vrijwilligers, die met de ruiters en paarden mee liepen, of renden, hadden ook plezier. Ook dat kon je zien. Vijf of zes ruiters met paarden in de (binnen)bak liepen op de hoefslag en deden hun figuren op aanwijzing van de instructrice. Het ‘afzwaaien’ met hun stralende gezichten naar het publiek om het applaus in ontvangst te nemen waren bijzondere momenten van blijheid. 

Tegen het einde van de middag overhandigde Ruud, de voorzitter van de Sic Semper loge, een cheque van EUR 1.000 namens de Utrechtse Odd Fellows loges aan de voorzitter en de penningmeester van de stichting. Tijdens de vrijmarkt afgelopen april hebben we spullen verkocht voor Stichting Ariane de Ranitz, het goede doel van onze vrijmarkt 2016. 

Daarna werden enkele vrijwilligers in het zonnetje, en in de bloemen, gezet. De wisselbeker werd uitgereikt. De ruiter van het jaar ontving applaus en zong een mooi lied, dat zij had gemaakt voor deze middag over Ariane de Ranitz en haar beleving van het paardrijden. Het paard van het jaar, Balou, kwam de manegebak binnen, al mooi versierd en met zijn welverdiende sjerp om. En, last but not least, de ruiters ontvingen hun diploma! 

Kortom, een heel mooie middag, al die stralende en blije gezichten van de ruiters en van de vrijwilligers en van het publiek. Een middag met een gouden randje, al kwam de regen soms met bakken uit de lucht. (Wij stonden droog!)                                                                                    

En ondertussen hebben wij een aantal gesprekjes gevoerd met mogelijk belangstellenden voor de Utrechtse Odd Fellows loges en flyers uitgereikt waar dit te pas kwam.