Odd Fellows

Arnhemse Odd Fellows gaan verhuizen

Afscheid en nieuw begin 

Het vertrek kende een aanloop van een aantal jaren. Met de zeer gewaardeerde inzet van vrijwilligers konden we het pand nog een hele tijd aanhouden. Echter na het eindigen van de Thoms Wildey Loge No. 11 kwam alles in een stroomversnelling.

 

Er is gezocht naar een nieuwe locatie om onze activiteiten te houden en die is gevonden in Velp, in het Logegebouw Arnhem. Dit gebouw huisvest meerdere loges, voornamelijk uit de hoek van de Vrijmetselaars.
We gaan vanaf september de nieuwe plek “ontdekken” en willen de samenwerking met de andere gebruikers opzoeken om gezamenlijk aan de weg te gaan timmeren. 

Het afscheid deed desondanks pijn. Het pand moest ontruimd worden en we konden maar weinig van onze vertrouwde inboedel meenemen. En uit alle kieren en krochten van het pand kwamen nog spullen tevoorschijn uit lang vervlogen tijden die dierbare of soms minder dierbare herinneringen opriepen. 

Op maandag 18 juni hielden we een afscheidsbijeenkomst. Leden van de Rijnloge No. 18 en de Peri Rebekkah Loge No. 13 met hun partners, alsmede een aantal leden van de voormalige Thomas Wildey Loge No. 11 genoten voor het laatst van ons mooie pand met zijn sfeervolle tempel en nazittingsruimte. Het was een gezellige en waardige afscheidsavond.