Odd Fellows

Odd Fellowlezingen Groningen

In deze lezing exploreert dr. J.P van de Sande de toekomst van het club- en verenigingswezen. De titel verwijst naar de gedachte dat de tijd niet alleen maar dingen stukmaakt of opbouwt, maar dat hij beide doet, zoals de beeldhouwer. Het clubwezen, hier verpersoonlijkt door de onafhankelijke orde van de Odd Fellows, heeft een respectabele geschiedenis. In deze lezing zullen we de psychologische en historische achtergronden daarvan onderzoeken.

Maar de vraag is natuurlijk of het clubwezen en de orde in de wereld van het heilige individu en gebrek aan tijd ook een toekomst hebben. Het antwoord daarop moet, gezien de inherent sociale natuur van het menselijk wezen een volmondig ‘ja’ zijn. Waar over gedacht kan en moet worden is welke vernieuwingen het clubwezen moet nastreven om een rol te blijven spelen en zijn aantrekkelijkheid te behouden in de veranderende tijdgeest en de veranderende wereld.

Wie zijn de moderne Odd Fellows (buiten u dan) en wat hebben ze nodig? Als u hun dat weet te geven zal de orde zich op verbazende wijze kunnen ontwikkelen. De koers moet nog worden besproken, bepaald en uitgezet, maar van het speelveld waarop de discussie kan plaatsvinden hoopt dr. J.P. van de Sande de contouren aan te geven.

De lezing wordt gehouden op 21 november as. in het Odd Fellowhuis in Groningen. W.A. Scholtenstraat 21, 9711 XB Groningen. Kaarten zijn  à €5 (koffie en thee inbegrepen) te bestellen via oddfellowhuis.groningen@outlook.com of verkrijgbaar aan de zaal. Aanvang 20.00 uur.  De zaal is open vanaf 19.30 uur. (Wees er vroeg bij, want VOL=VOL)