Odd Fellows

Bisschop van Groningen op bezoek

De tijden zijn veranderend en dat was voor de Odd Fellows in Sappemeer aanleiding om Mgr. Dr. Gerardus de Korte uit te nodigen voor een nazitting. Sinds 2008 is hij bisschop van het Bisdom Groningen-Leeuwarden en staat bekend als bruggenbouwer die streeft naar een band met alle mensen van goede wil. Hij ziet daarin een enorme kans voor de Kerk. Enerzijds in maatschappelijke aanwezigheid en anderzijds door het aangaan van het gesprek met de religieus zoekende, vooral jonge mensen en het doorbreken van de sprakeloosheid over het geloof.
De spanning tussen de leer van de kerk en de weerbarstigheid van het leven speelt met name in ons liberale Nederland, stelde de bisschop Er is op ethisch terrein enorm veel veranderd. Door de voortgang van de medische techniek dienen zich zaken aan die zich tegen de mens kunnen keren. Zo krijg een mens soms nauwelijks de kans om te sterven.  Hoe ga je om met kwesties als abortus en euthanasie? Het antwoord van Mgr. De Korte laat aan duidelijkheid niets te wensen over: “Vanouds komt de katholieke kerk op voor de bescherming van het leven. Ons leven is een geschenk van god dat wij niet actief mogen afbreken, behoudens bijzondere situaties.”
Ontdekkingen in de astronomie en de fysica geven aan dat ons universum inderdaad een begin had. Voor dit moment was er niets; gedurende en na dit moment was er wel iets: ons universum. De oerknal-theorie is een poging om te verklaren wat er tijdens en na dit moment gebeurde. De bisschop: “Door steeds weer nieuwe ontdekkingen rond de oerknal ons besef van tijd en ruimte geëxplodeerd. Meende men vroeger dat de aarde het centrum van het heelal was, nu weten we anders en moet ons geloof worden bijgesteld.” Overigens is dat bijstellen volgens hem niet nieuw. De woorden van het geloof worden elke generatie weer aangepast.
Bisschop De Korte ziet ook in de humanist een goed mens waarin Gods geest werkzaam is. Uit de vele vragen bleek dat ook Odd Fellows zoeken naar de diepere betekenis van het leven en de verwondering over het waarom van het leven. Het leven is iets bijzonders, we zijn niet zomaar op aarde, aldus de bisschop.
Odd Fellows zoeken naar de waarheid van het bestaan, maar laten volgens De Korte het antwoord daarop open, terwijl in de kerk de waarheid wordt gevonden in god. “Het zoeken naar waarheid is volgens hem het zoeken naar ons bestaan. In het tijdelijke zit het verlangen naar het eeuwige. De mens is ongeneeslijk religieus”, besloot de bisschop.