Odd Fellows

Buggy voor Kayleigh

Buggy voor Kayleigh.

De leden van de Veritas Loge No. 10 te Deventer brachten op zondag
14 september jl. dit keer de jaarlijkse „Veritas Dag” voor een groot deel
door in Zutphen.Tijdens de lunch overhandigde de voorzitter van de
Cie. MA, broeder Mensink een substantieel bedrag aan de ouders van
de 12-jarige Kayleigh Middelink voor de aanschaf van een buggy waarmee
hun dochter weer voor jaren op aangename wijze vervoerd kan worden.
Ook op niet gebaande wegen. Deze geste werd door de ouders zeer
gewaardeerd en zij toonden blij deze aanwinst.
Kayleigh lijdt al vanaf haar geboorte aan het Rett syndroom.
Daardoor kan zij niet praten, niet zelf eten, niet zelf spelen en niet naar
school. Ook kan zij niet rennen, springen of fietsen zoals alle kinderen
graag doen.Zij raakt in paniek als er iets bijzonders gebeurt.
Zij heeft altijd iemand nodig die haar helpt. Therapie en paardrijden helpen
enigszins om haar rug recht te houden.

Het syndroom komt alleen voor bij meisjes.Er bestaat echter geen medicijn,
al wordt daar wel enig onderzoek naar gedaan. Haar ouders hebben een
stichting opgericht om dat onderzoek financieel te ondersteunen.
( zie www.stichtingrettsyndroom.nl - Giro 9150 Beekbergen.

Eén van onze jongste leden(niet in leeftijd) fietst al jaren, samen met
zijn echtgenote, één maal per week met Kayleigh in de omgeving van
haar woonplaats. De middelen waaruit de gift kon worden bekostigd,
kwamen voort uit de opbrengst van onze jaarlijkse eieractie voor de Pasen.
Al jaren een succes. Na een stadswandeling met gids en de lunch,
deden Kayleigh en haar ouders ons uitgeleidebij de fluisterboten,
waarmee de broederen en hun partners de dag in Zutphen afsloten.

Tot slot eindigde deze geweldige dag in het Thomas Wildey Huis,
waar wij werden verwend met een uitgebreid diner, verzorgd door
onze huiskok en de Cie. AZ.
Zie ook onze website: www.veritaslogedeventer.nl