Odd Fellows

de VN en de Odd Fellow Jeugdprijs

Odd Fellows hebben al zo'n vijftig jaar een speciale band met de Verenigde Naties. Naast het feit dat wij de doelstellingen van de Verenigde Naties van harte ondersteunen zenden wij jaarlijks wereldwijd jonge mensen uit naar de Verenigde Staten voor een rondreis en een bezoek aan de organisatie. "A live changing event", zoals sommingen aangeven.

Die historische link zit zo:

Eleonore Roosevelt, de echtgenote van een belangrijke President van de Verenigde Staten heeft het initiatief genomen tot wat de succesvolle United Nations Pilgrimage for Youth (UNP) is geworden. Mevrouw Roosevelt was een Odd Fellow. En de UNP werkt bij ons onder de naam Odd Fellow Jeugdprijs. Die prijs valt te winnen door wie het beste essay schrijft over onderwerp rond de Verenigde Naties en die daarover het vlotst een gesprek weet te voeren. Over de wedstrijd die daaraan vast zit heeft u ongetwijfeld al het een en ander gehoord en meegemaakt.

Maar wat onderscheidt Odd Fellows?
Odd Fellows zijn mensen die elkaar hebben opgezocht omdat ze willen werken aan een zekere verdieping van hun leven. Ze streven idealen na.
De belangrijkste daarvan zijn Vriendschap, Liefde en Waarheid. Dit met als uiterst ideaal, maar ook als opdracht: de bevordering van broederschap onder de mensen. Omdat je idealen nogal eens kunt uitleggen als hooggestemd, zelfs als luchtfietserij, proberen  wij, Odd Fellows, onze hooggestemde idealen vooral ook praktisch te houden: geconcentreerd op wat wij persoonlijk kunnen beïnvloeden, in ons dagelijkse leven, en in de directe omgeving waarin wij ons verantwoordelijk voelen.

Iets over onze organisatie
Odd Fellows zijn georganiseerd in loges. Je kunt ze vinden in vele plaatsen in ons land en in België. En ook in veel andere landen, niet alleen in Europa, maar ook elders in de wereld, zoals in Canada en de Verenigde Staten. We hebben loges voor vrouwen en loges voor mannen. Dat is historisch zo gegroeid. De bevordering van de Odd Fellow Jeugdprijs vormt een speerpunt binnen onze loges.

Open voor Contact
Wedstrijden zoals deze zijn prima gelegenheden om in contact te komen met jonge mensen en met anderen. Immers, hierdoor komen Odd Fellows en niet-Odd Fellows bij elkaar gekomen om samen te luisteren naar wat jongeren  te zeggen hebben over de onderwerpen die zij hebben gekozen.

Wilt u meer weten over de Odd Fellow Jeugdprijs? Neem dan contact op met ons Centraal Secretariaat: cs@oddfellows.nl