Odd Fellows

Een cadeau

Bijna 45 jaar geleden, op 30 september 1969, werd door de I.O.O.F. een ambulance geschonken aan het "Nederlandse Volk en overgedragen aan de A.N.W.B." Het was een cadeautje omdat de Orde toen 150 jaar bestond.
Dit jaar bestaat de I.O.O.F. 195 jaar. Even iets om bij stil te staan voordat de echte festiviteiten over vijf jaar losbarsten.
Deze ambulance heeft dienstgedaan op wat nu de A2 heet en had een vaste plaats bij een tankstation even buiten Utrecht. De ambulance getuigde van een visie die de orde nog steeds heeft weten vast te houden gedurende al die jaren: maatschappelijke betrokkenheid en zorg voor de medemens.