Odd Fellows

Een nieuwe tempel

Onlangs gebeurde het...de Humanitasloge in Den Haag is er in geslaagd een prachtig nieuw onderkomen te vinden waarbij vooral aan de tempel veel aandacht is besteed. Dit is de ruimte die door de loge wordt gebruikt om hun zittingen te houden. Bij de Odd Fellows is aankleding en de indeling van de tempel van groot belang en volgt ook bepaalde richtlijnen. In principe is de indeling van elke Odd Fellow tempel identiek waarbij ook dezelfde kleuren worden gebruikt. En natuurlijk zijn deze ruimtes niet zo gelijk dat je Groningen en Den Haag met elkaar zou verwarren. Gelukkig niet. Er blijft genoeg te varieren en de Humanitas bouwmeester heeft daar op een fantastische manier gebruik van gemaakt.
Op 24 mei jl werd deze ruimte in een speciale zitting en onder grote belangstelling  door de Grootmeester Bonne M. Kuitert gewijd.