Odd Fellows

Een Poolse Grootloge

Op 27 september 2014 werd in Wroclaw in het historische stadhuis de Grootloge van Polen opgericht. In een Grootlogezitting, geleid door de Grootmeester van Zweden, werd door de Europese Grootmeester Lars Fryklund het Charter uitgereikt. Daarna kon het bestuur worden geïnstalleerd. Een heel stijlvolle zitting waar ook één van de Poolse televisiezenders verslag van deed. Er waren 300 leden aanwezig waaronder de Soevereine Grootmeester Jimmy Humphrey.

De feestelijke stichting van een nieuwe Grootloge bouwt voort op de aanwezigheid van Odd Fellow loges in de periode van voor de Tweede Wereldoorlog.
In Polen waren er na WOI 6 loges en werd in 1925 de Grootloge van Polen opgericht. Echter door de Duitse bezetting werd eind jaren 30 de Orde opgeheven. Na de oorlog brak de communistische tijd aan waar het ook niet mogelijk was de Orde weer op te richten. Pas in het begin van de jaren 90 werd met steun van Zweden de Odd Fellow Orde in Polen nieuw leven in geblazen.
Polen maakt een enorme boeiende periode door. De prachtige stad Wroclaw wordt in 2016 de culturele hoofdstad van Europa en economisch gezien maakt het land een bloeiperiode door. Ze zijn er zelfs in geslaagd de financiële krach van 2009 voor een groot deel te vermijden. Kortom: dankzij het feit dat de Polen snelle aanpassers zijn, zijn ze er in geslaagd een integraal deel van de EU te worden.

In Polen zijn nu 6 broederloges, 1 broederkampement en 1 zusterloge. De Poolse jurisdictie telt ongeveer 500 leden.Tijdens het bezoek hebben wij het logegebouw in Wroclaw bekeken. De Tempel en inrichting zijn helemaal door de broederen zelf gemaakt. Naar Poolse gewoonte wordt de buitenkant door de overheid gerenoveerd. Je voelt daar de saamhorigheid en de wil om vooruitgang te boeken! Over enkele maanden zullen weer twee loges gesticht worden. De emancipatie van de vrouw in Polen is nog lang niet vergelijkbaar met die in ons land. De zusteren hebben het daardoor erg moeilijk. Waar we kunnen, zullen wij de Poolse Grootloge ondersteunen.
Het was een geweldig evenement dat door het enthousiastme van de Poolse broederen en zusteren een bron van inspiratie vormt!