Odd Fellows

Essays van hoog niveau

Het was echt spannend in het Odd Fellowhuis in Dronten. Voordat de jury de winnaar bekend maakte konden de vijf VWO finalisten, vergezeld van hun familie en leerkrachten, eerst luisteren naar Anne Langereis die alle aanwezigen welkom heette. Zij introduceerde de jury en gaf daarna het woord aan de Voorzittend Meester van de Flevolandloge.


Kirsten Broekema ontvangt het winnende ticket 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Wim Hijink)

Hij schetste in een humoristisch betoog de  achtergronden van de Odd Fellows. Ook kwamen twee vorige winnaars aan het woord. Beiden spraken via een filmpje de finalisten toe en deelden op deze manier hun enthousisaste ervaringen.
                           
Daarna was het woord aan de juryleden Anita van Sliedrecht, Meindert Jan Kramer en Sjoerd Feenstra, allen lid van de loge. In het kort schetste Anita van Sliedrecht de werkwijze van de jury. Niet alleen hebben zij de essays beoordeeld, ook zijn er individuele gesprekken met de deelnemers gevoerd, voor een gedeelte in het Engels. Over het algemeen was er volgens de jury sprake van een hoog niveau.

De door de jury voorgelezen juryrapporten gaven een inkijkje in de onderwerpen en de afhandeling van de essays. En daarna werd het spannend.

Uiteindelijk scoorde Kirsten Broekema met haar essay "Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen" de meeste punten. Kirsten ontving uit handen van Leo Bergenhengouwen, voorzitter van de landelijke Odd Fellow Jeugdprijscommissie het felbegeerde ticket. Zij reist in de zomer met de andere Nederlandse kandidaten op kosten van de Odd Fellows naar de Verenigde Staten voor een rondreis van twee weken. Een van de hoogtepunten vormt het bezoek aan de VN in New York.

Zie voor meer informatie over de Odd Fellow Jeugdprijs: http://oddfellows.nl/de_vn
Over de Flevolandloge te Dronten zie: http://dronten.oddfellows.nl