Odd Fellows

Gouden Handen Award 2018

Odd Fellow-prijs Gouden Handen voor CSG Rehoboth

Vmbo klas 3 Theoretische leergang van de CSG Rehoboth in Hoogezand heeft de Gouden Handen Award 2018 ontvangen. Om kans te maken op deze door de Odd Fellows ingestelde prijs, moesten de leerlingen een groepsproject uitvoeren. Zij kozen voor een live gespeelde rechtszitting compleet met een aanklacht, getuigen, bewijsmateriaal en vonnis.

Het werd een vakoverstijgend project passend bij maatschappijleer, geschiedenis, godsdienst en Nederlands. De leerlingen hebben hiermee ervaren hoe ingewikkeld rechtspraak is.

Namens de Sappemeerster loges benadrukte Roel Nijhof dat de Odd Fellows met de toekenning van de Gouden Handen Award het Vmbo een podium wil bieden om de te laten zien waar deze tak van onderwijs voor staat: een gedegen opleiding die vakmensen aflevert met ’gouden handen’, praktische mensen die de ruggengraat vormen van onze samenleving. Bovendien is er sprake van een parallel tussen de mensen die met hoofd en handen werken en de Odd Fellows.  “Met deze Award willen wij de Vmbo- leerlingen helpen om trots en zelfrespect uit te stralen. We doen dit door onze waardering te onderstrepen voor de belangrijke plaats die zij na hun opleiding in onze samenleving gaan innemen. Jullie zijn straks evenveel waard dan anderen werkzaam in een hogere positie”, aldus Nijhof. Hij sprak de wens uit dat hierdoor hun zelfbeeld in positieve zin zal toenemen en dat zij hun medemensen met een rechte rug en opgeheven hoofd tegemoet durven treden.

Een deskundige jury in de vorm van de Hoge Raad beoordeelde de opvoering van de zitting. Ook volgde de jury in de voorgaande weken de aanloop naar de zitting. In aanwezigheid van alle leerlingen van de school bracht Teja Veldman als voorzitter van de jury verslag uit. De leerlingen stelden zich actief op, werkten doelbewust, kwamen met hun eigen ideeën en leerden vooral hoe belangrijk samenwerken is. Wat bij de jury ook op viel, was dat de school open staat voor onderwerpen die met de normale lessen niets te maken hebben.

Vervolgens mocht Deleen Zwart namens de klas de Award van Olympisch formaat in ontvangst nemen. De hele klas ontving een miniatuuruitgave van de Gouden handen Award in de vorm van een pin. Nog een onderdeel van deze Odd Fellowprijs is een uitstapje voor de klas naar het Gevangenismuseum Veenhuizen komende herfst.

Tenslotte sprak de wethouder van onderwijs Eric Drenth de leerlingen toe. Hij benadrukte het grote belang van een onafhankelijke rechtspraak. “In een democratie tellen de meeste stemmen, roepen sommige politici. In een echte democratie gaat het om de bescherming van rechten van minderheden. Ieder van ons behoort tot een minderheid en de rechtspraak geeft ieder zijn eigen recht”, aldus de wethouder.

Op de foto de winnende klas.