Odd Fellows

Grootmeester krijgt lintje

Lintjesregendag valt op de laatste werkdag voor koningsdag. Dit jaar viel die op 24 april. 

In de bomvolle zaal van het gemeentehuis in Goor reikte burgemeester Ellen Nauta de lintjes uit aan inwoners van de gemeente Hof van Twente. Volgens de burgemeester is een Koninklijke onderscheiding geen recht en geen gunst; het is een erkenning van de verdiensten van een inwoner voor de maatschappij.  

Acht keer waren de woorden "Het heeft de koning behaagd..." te beluisteren waarna de gelukkigen het lintje onder daverend applaus van de aanwezige geliefden, vrienden en kennissen kregen opgespeld.

Bonne M. Kuitert werd, evenals de anderen, persoonlijk door de burgemeester toegesproken. Zij memoreerde zijn verdienste voor de I.O.O.F, diverse zorginstellingen en de kerk. De Grootmeester werd Ridder in de orde van Oranje Nassau. In zijn korte dankwoord legde Bonne Kuitert de nadruk op de sociale verschillen die juist in deze tijd de kop opsteken. Daar moet geholpen worden, volgens hem.

Na afloop kreeg een ieder een glas oranjebitter of jus waarna er getoast werd op de koning. Het officiele deel werd afgesloten met het zingen van het Wilhelmus, waarna het in en rond het stadhuis nog enige tijd vrolijk onrustig bleef.