Odd Fellows

Haiku

 "'t Oude is voorbij, het Nieuwe is daar", dichtregel uit een honderd jaar oud gedicht. We staan op de drempel  van een nieuw jaar. Een jaar dat volgens economen ons iets beter gezind zal zijn dan de voorafgaande vijf à zes. Maar wat nog steeds zijn uitdagingen zal opleveren, zoals altijd overigens. Hoe saai zou het anders worden.
Het is een tijd waarin alles sneller lijkt te gaan. Dat idee is overigens een merkwaardig fenomeen: al een eeuw geleden klaagde men er over dat het leven zo ongelooflijk snel verliep. Douwe Draaisma* heeft aangetoond dat dat te maken heeft met een ander proces, namelijk het ouder worden. Niettemin kunnen we gevoegelijk aannemen dat ons leven er toch wat anders uitziet dan honderd jaar geleden. Als we willen, bewegen we met de snelheid van het geluid. Als we willen, kunnen onze kinderen op vier sporten tegelijk en als we nog meer willen,  gaan we de zaken tegelijk afhandelen, multitasken heet dat. Geen wonder dat het leven snel aan ons voorbij lijkt te razen.
Een dichtvorm die uitstekend bij deze actievolle tijd past is de uit Japan afkomstige haiku. Een haiku is een klein drieregelig gedicht dat een minieme leestijd vergt en een hopelijk maximaal effect sorteert. Het gaat altijd om een observatie van een moment waardoor de dichter gegrepen wordt. Waardeoordelen zijn uit den boze. Woorden die een dergelijk oordeel oproepen, worden vermeden.
Een bekend beoefenaar van dit genre is Herman van Rompuy, de eerste Europese president. Hij liet in 2010 een boekje  het licht zien met als titel "Haiku". Vrij naar zijn eerste gedicht is de volgende haiku:


                         Vriendschap, Liefde, Waarheid,
                         gekregen en gegeven
                         vullen een leven      

Een zinvol 2014 toegewenst!

* Boektitel: Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt (ISBN: 9041704647)