Odd Fellows

hulphond geholpen

Een lid van de damesloge komt steevast met haar hulphond naar de logezitting. Zij ervaart dagelijks het plezier en gemak van dit dier en het vermindert haar afhankelijkheid van anderen. Dit bracht de beide Odd Fellowloges in Sappemeer ertoe om via diverse acties geld bijeen te brengen voor de stichting Hulphond die zich bezig houdt met het trainen en opleiden van hulphonden.

Vergezeld door haar eigen hulphond werd kort voor Kerst de cheque van 1000 euro in ontvangst genomen door de vertegenwoordiger van deze stichting Mirjan Stadman. Zij ontving de cheque uit handen van Geert Blaauw, voorzitter van de commissie Maatschappelijke Activiteiten. De overhandiging vond plaats in de prachtige borg ‘Welgelegen’, het tehuis van beide loges.

http://sappemeer.oddfellows.nl/