Odd Fellows

Ijzervlechten in Emmeloord?

Met een solide betonschaar verrichtte de Districts Gedeputeerd Grootmeester van het district De Wieden, br. Ad Kuijper, afgelopen zaterdagmiddag onder grote belangstelling de symbolische openingshandeling van het Odd Fellowhuis in Emmeloord.
Een tikkeltje onwennig en met de nodige inspanning ging de DGGM de zware ketting te lijf. De vermaledijde ketting werd een belangrijk speerpunt  in zijn inspirerende openingstoespraak. Want een relatie met  de drie schakels van de Odd Fellows is natuurlijk snel gelegd.  Verwijzend naar de ietwat moeizaam  verlopen openingshandeling  wil de DGGM serieus overwegen om een cursus ijzervlechten te volgen.
De weg naar de feestelijke heropening van het logegebouw was  lang en niet altijd even makkelijk. Zoveel mensen, zoveel wensen. Er is veel tijd gaan zitten in een zorgvuldige inventarisatie van deze wensen. Het werd  een aanpak die zijn vruchten heeft afgeworpen. Met als randvoorwaarde dat de kosten van de opknap niet tot contributieverhoging mocht leiden, heeft een binnenhuisarchitect een interieurplan gemaakt. Een plan dat zeer geslaagd is, zo blijkt.
Br. Bé Sloots, voorzitter van de zogeheten  opknapcommissie,  is bijzonder trots op het bereikte resultaat. Hij roemt de betrokkenheid van de leden die meegeholpen hebben met de uitvoering van de vele werkzaamheden. Ging alles volgens plan?  Ach, een paar radiotoren bleken niet volgens de kleurcode van de binnenhuisarchitect te zijn gespoten, merkt de voorzitter droogjes op. De spuiter had zich even vergist. Een vergissing die hij trouwens snel heeft rechtgezet…   
Het stemt de voorzitter tot grote tevredenheid dat de opknap binnen het budget is uitgevoerd. En ‘ja’,  de opknap van het interieur van het logegebouw was echt nodig. Het interieur is nu zonder twijfel modern en sfeervol te noemen.    
Bij een eerste rondgang valt de fraaie kunst op, die door een drietal leden van de Emmeloordse loges werd gemaakt.
De ketting waarop de DGGM zo-even zijn krachten heeft botgevierd, ligt inmiddels half weggestopt onder een struik bij de voordeur.  Eén van de leden zegt dat hij deze ketting  binnenkort wil gaan gebruiken als conceptuele Odd Fellow kunst.
De Emmeloordse loges zijn apetrots op hun gebouw. En dat werd zaterdag  volop gevierd.
De overige personen op de foto zijn: in het midden br. Anton van Vilsteren (voorzitter stichting Odd Fellowhuis) en rechts br. Jan Smit (voorzitter van de Schokland loge).