Odd Fellows

Maasloge bestaat 100 jaar

Persbericht Maasloge Rotterdam – 100 jarig jubileumviering 5 november 2011

Persbericht

Burgemeester Aboutaleb verrast over Rotterdamse nuchtere positieve inzet op de jubileumviering van de Maasloge van de Odd Fellows.

Tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van de Rotterdamse tak van de vereniging IOOF1 (Odd Fellows) was Burgemeester Ahmed Aboutaleb positief verrast over de manier waarop de kernwaarden van deze vereniging – vriendschap, liefde en waarheid – door de leden worden uitgedragen. ‘Door aan jezelf te werken en je eigen omgeving positief te veranderen, nemen zij hun rol in de verbetering van de maatschappij.’

Hij wil graag meer aandacht voor deze aanpak en noemde het een waardevolle aanvulling op projecten van stadsvernieuwing. Alle aanwezigen waren enthousiast over de openheid van de burgemeester over zijn ‘inburgering’ in Rotterdam en de aanpak van de problemen in deze grote stad.

Ook ambassadrice van KIKA, Inge de Bruijn was gecharmeerd van de positieve aanpak van deze vereniging. Zij was blij verrast met het grote bedrag van 20.000 euro dat de Maasloge in 2011 heeft opgehaald voor onderzoek naar nieuwe genezingswijzen voor kinderkanker.

Voorzitter van de Maasloge Wilrik Meijer gaf aan dat kinderen wat hen betreft alle kansen voor de toekomst moeten krijgen en zonder zorgen op moeten groeien. Dan kunnen zij, net als de Maasloge-leden nu doen, in de toekomst werken aan een betere wereld voor zichzelf en anderen.

Hij dankte de vele sponsors voor hun bijdrage. ‘Zo werken wij graag samen aan een betere wereld, aan een betere toekomst voor onszelf en anderen.’ De Rotterdamse Maasloge vierde het honderdjarig bestaan in aanwezigheid van hun burgemeester Aboutaleb en Inge de Bruijn, de ambassadrice van KIKA (Kinderen Kankervrij), en vertegenwoordigers van vele zuster- en broederloges in Nederland en België.

Het feit dat men honderd jaar geleden het initiatief heeft genomen om in verenigingsverband te werken aan een betere maatschappij was toen vast niet makkelijk. Ook in deze roerige tijden biedt deze loge een rustpunt in het leven van vele mensen. 

Men denkt en praat er in besloten kring over: de IOOF is de Independent Order of Odd Fellows.
Inge de Bruijn: ‘Ik ben vanaf het begin betrokken bij KiKa. Ik hoefde niet na te denken toen Professor Rob Pieters van het Sophia mij vroeg om ambassadrice te worden. Ik heb het geluk om gezond te zijn en als sporter vele prijzen gewonnen en records verbroken. En met KIKA kan ik nu nieuwe records breken, voor kinderen met kanker. De genezing moet echt versneld omhoog. We hebben bewezen dat het kan: na een lange periode van stilstand op 70% zien we de laatste jaren een stijging naar 75%. En dat moet verder omhoog. Daar blijft veel geld voor nodig.’

Wilrik Meijer: ‘Wij kozen voor dit doel omdat kinderen onze toekomst vormen, onze maatschappij. Het voorkomen van een levensbedreigende ziekte als kanker is daarom voor hen extra belangrijk. Kinderen moeten zich vooral vrij van zorgen en pijn kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien. Alleen dan kunnen zij een passende rol spelen in de maatschappij van overmorgen. 

Intussen werken wij, Odd Fellows, vanuit de Maasloge, met broeder- en zusterloges in vele steden in Nederland en over de hele wereld verspreid, op kleine schaal, maar met een brede impact aan de innerlijke ontwikkeling van volwassenen. In het dagelijks leven dragen zij onze kernwaarden uit: vriendschap, liefde en waarheid. En zij brengen dit met wederzijds respect en verdraagzaamheid over aan anderen, in hun eigen omgeving. Daarnaast proberen we ieder jaar met een financiële bijdrage aan anderen de ruimte te bieden om de voorwaarden voor een betere maatschappij te scheppen. Een maatschappij waar iedereen zichzelf kan en mag zijn en elkaar respecteert – hoe vreemd, ‘odd’ ze ook zijn. Nu zijn het dus de kinderen, onze toekomstige leden. Want iedereen verdient een kans om te groeien zonder zorgen.’