Odd Fellows

Mentoring

Laten we eens met een onwaarschijnlijke vraag beginnen.
Zou master Yohda een goede mentor kunnen zijn? Hmmm, voor de Odd Fellows waarschijnlijk niet. Hem ontbreekt de broodnodige kennis over hoe we in elkaar steken. Als coach zou hij waarschijnlijk met vlag en wimpel zijn geslaagd. Een coach is immers het middel dat je van A naar B brengt zonder dat hij expertise mee brengt. Dat lijkt me nou bij een inspirerend figuur als Yohda geen probleem.  Toch zit daar net het verschil met de mentor. De mentor is bron van (organisatie) kennis en informatie en kan gemakkelijk deuren openen.
Mentoren worden veel ingezet, ook bij de Odd Fellows. We vinden het zo belangrijk, dat  onlangs zo'n honderd Odd Fellows zich op een vrije zaterdag in Apeldoorn met dat fenomeen hebben beziggehouden. Niet omdat het nieuw voor hen was, maar omdat het altijd goed is om van elkaar te horen hoe anderen het doen. Om een soort "best practice" vast te stellen.

Het is een goede gewoonte, dat een nieuw lid van een loge een mentor krijgt toegewezen. Omdat hij of zij de weg niet weet, omdat er vragen leven, omdat...noem maar op. En natuurlijk ook omdat wij willen dat de nieuwe broeder of zuster goed aardt.
Een mentor zal vrijwel altijd iemand zijn die op de hoogte is van de loge mores. Hij begeleidt het nieuwe lid bij zijn eerste stappen. Een dergelijke samenwerking, als je het zo kunt noemen, verloopt op een natuurlijke manier. Al naar gelang de behoefte zal de mentoring meer of minder zijn. En in de loop van de tijd neemt het mentoring natuurlijk af en gaat de mentee zijn of haar eigen weg. En dat is goed. May the force be with you...