Odd Fellows

Odd Fellow Jeugdprijs Noord Holland Noord

JULIA KEYSER EN ANNA VETHMAN LAZEN HUN WINNENDE ESSAY VOOR.

Op de dag van het District waren Odd Fellows uit Noord-Holland Noord samen in Den Helder waar de jaarlijkse gemeenschappelijke zitting werd gehouden.

Met als kersjes op de taart:  de presentatie van twee essays, geschreven door Anna Vethman uit Wieringerwaard en Julia Keyser uit Alkmaar. 

 

Voorafgaande aan de District zitting in het Odd Fellowhuis in Den Helder werden de leden getrakteerd op twee presentaties van de winnende essays:

Julia Keyser las haar essay, “Zij wel, wij niet”,  voor en hield een diapresentatie over ongelijkheid in de wereld, stelt daarbij de vraag: “wat is er aan te doen?”

Ze schrijft over toekomst, heden en verleden, waarin steeds weer dezelfde problemen voorkomen:

Wereld voedsel problemen, ongelijkheid, armoe en het streven om dat te verminderen.

Anna Vethman gaf haar essay de titel: "Individueel zijn we een druppel, samen een

Oceaan". Ze houdt een pleidooi voor vrijheid, gelijkheid en broederschap.Ze kijkt vooruit wetende dat bijveerbeeld ook de Franse Revolutie veel ten goede heeft gekeerd. Door samen te werken kan veel bereikt worden!

De beide winnaars zijn zich aan het voorbereiden op de reis naar de Verenigde Staten. Ze hebben al contact gemaakt met de andere winnaars in Nederland, die ook mee gaan.

Henk de Beurs bood ze als bedankje ieder een biljet aan van $ 5,-  zodat ze alvast een beetje zakgeld hebben voor de reis, waar ze heel blij mee waren.

 

De gasten en de leden genoten daarna van heerlijke soep en broodjes, heel goed verzorgd door AZ van De Neptunus- en de Falga loge.

Daarna volgde de orde-zitting, met als thema: Mededogen en ontmoeten.