Odd Fellows

Odd Fellows niet knettergek

Laten we beginnen met Odd Fellows zijn 'Gekke Kerels'. Dat zijn we inderdaad, een beetje wel, maar in het Engels kan het woord 'odd' gelukkig verschillende betekenissen hebben. Zo heeft 'odd' behalve gek, vreemd of raar ook een bredere betekenis in de zin van: apart, uitzonderlijk, bijzonder, opmerkelijk, anders dan gemiddeld, of uit de toon vallend. En dat zijn we. In die zin zijn we inderdaad een beetje gek.

We leven in Nederland op dit moment in een maatschappij waarbij het lijkt alsof 'oude' waarden zoals solidariteit, mededogen, medeleven, een ander helpen, samenwerken, etc. definitief op de schroothoop zijn gegooid. In deze tijd zijn de nieuwe waarden en leefregels: 'Ieder zorgt voor zichzelf' en 'God is dood', 'Bemoei je niet met mij' en 'Ga voor jezelf'. Iedereen is je concurrent in deze rat race en 'greed is good' (hebzucht is goed), want - is dan het achterliggende idee - 'De wereld is een markt en als iedereen voor zichzelf gaat, levert dat uiteindelijk de laagste prijzen en de meeste welvaart voor iedereen op.' Dat idee is afkomstig van een oude econoom uit de voor-voor-vorige eeuw, ene heer Adam Smith die dat idee beschreven heeft in een boek uit 1776. Hij gelooft dat er een soort 'invisible hand' (onzichtbare hand) in de markteconomie aan het werk is die dat allemaal regelt. En gij geleuf da?

Volgens ons zitten er wel degelijk levende mensen vast aan die 'onzichtbare hand' en dat idee dat 'Ieder voor zich' tot een betere wereld leidt, vinden wij Odd Fellows maar een gek idee. Volgens ons zijn waarden en leefregels zoals: we zijn op de wereld om elkaar te helpen niewaar, solidariteit, samen zijn we sterk, samen werken aan doelen, het samen goed met elkaar kunnen vinden, etc. nu juist het cement dat een samenleving bij elkaar houdt en een maatschappij op een kwalitatief hoger niveau brengt dan een kluwen fanatiek met elkaar concurrerende individuen.

In die zin zijn we apart, bijzonder en opmerkelijk omdat we - wat dat betreft - niet zo heel veel overeenkomsten hebben met de gemiddelde Nederlander, want daar gaat het even heel plat gezegd tegenwoordig nog maar om 3 zaken en dat zijn 'de duit, de fluit en hoe zie ik eruit'. Het aloude spreekwoord 'Met de hoed in de hand, komt men door het gansche land' is nu vervangen door: 'Met de hoed in de hand, zet iedereen je zo aan de kant'.

Bij ons zit dat wat anders. Wij geloven nog steeds in 'oude' waarden en omgangsvormen zoals beleefdheid, respect, elkaar helpen en ondersteunen in lief en leed, samen zijn we sterker, etc. Dat geloven we niet omdat een boek, een pater, dominee, imam, of wat voor een autoriteit ook ons dat voorschrijft, maar omdat we dat zelf vinden en oprecht menen. Da's even heel andere koek dus en in die zin zijn we gek, apart en opmerkelijk.   

Als het goed is, komt u in onze verenigingen (wij noemen dat loges) dan ook opmerkelijk meer mensen tegen die nog, of in deze barre tijden juist weer meer, waarde hechten aan de waarden 'vriendschap, liefde en waarheid' dan aan geld, seks en je uiterlijk. Zo proberen we ook met elkaar om te gaan in onze loges en dat is moeilijk, want niets menselijks is ons vreemd en dat lukt dus niet altijd en overal. Maar dat is voor ons wel de maat, de norm, de meetlat die we hanteren. We leggen de lat van hoe je met elkaar om gaat wat hoger dan normaal. 

En als u die 'ouderwetse' en nu weer sterk in opkomst zijnde sfeer van solidariteit, samen door deze wereld reizen, elkaar respecteren en niet in constante onderlinge concurrentie met elkaar zijn eens wilt ervaren, bent u altijd van harte welkom.