Odd Fellows

Op zoek naar de bron

De Odd Fellow Turfschip Loge No. 94 organiseert op 31 januari a.s. om 20:00 uur een lezing in het Logegebouw aan de Ginnekenweg 141, 4818 JD Breda.
De lezing wordt verzorgd door de heer Ab Langereis, DGGM van het Odd Fellow Twee Koninkrijken District en heeft de titel: OP ZOEK NAAR DE BRON
Belangrijke wortels van onze hedendaagse cultuur liggen in het Midden Oosten, denk bijvoorbeeld aan het Christendom. Samen met zijn vrouw Anneke hebben zij na hun arbeidzame periode veel gereisd in
landen van het Midden Oosten. In deze presentatie doet hij verslag van hun zoektocht naar deze cultuurbronnen. De reizen vonden plaats in de periode dat reizen in deze gebieden nog veilig was.
Meer inzicht worden verkregen hoe deze bronnen de culturele evolutie van de West Europese mens gestimuleerd hebben. Vergeet daarbij niet dat het in de evolutie niet om het voortbestaan van het individu gaat, maar om grote bevolkingsgroepen. 
Het Loge gebouw aan de Ginnekenweg 141 4818JD Breda is open om 19:30 uur en de lezing is van 20:00 – 22:00 uur, waarin tijd inbegrepen is voor vragen en discussie.
De toegang is gratis en volgens het principe vol is vol.
www.turfschiploge.nl