Odd Fellows

Openheid, een keuze?

Afgelopen zaterdag kwamen 160 Odd Fellows uit Midden Europa bijeen voor een tweejaarlijks symposium dat plaatsvond bij van der Valk in Duiven. Dit keer was Nederland het organiserende land.
Centraal stond het begrip OPENHEID.

Een Zwitser, een Duitser en een Nederlander bekeken het begrip vanuit een eigen gezichtspunt. De Duitse Petra Schulz uit Berlijn lichtte toe hoeveel openheid er volgens haar nodig is en wat negatief en positief kan zijn. Werner Sommer uit Zwitserland ging in op de mens die volgens hem een open wezen is:  open ten opzichte van zichzelf, open naar de wereld en de openheid ten opzichte van het hogere. Tenslotte ging de Nederlander Henny Dijkstra in op de openheid als een ideaal dat tijdens de historische ontwikkeling tot bloei komt en dat verdedigd moet worden, overal en altijd. Naderhand werden de inleiders door diverse aanwezigen bestookt met vragen.

Voor de eerste maal was er ook een afvaardiging uit Polen. De Hoofdpatriarch, ondersteund door een tolk, hield een dankwoord.

Hierna vond na een korte pauze een ordezitting van het kampement plaats. Een noviteit, want het kampement kent zoiets niet. Het was een groot succes.

Ook de ontmoeting was belangrijk. Tijdens de borrel en het diner was die gelegenheid er volop.
Over twee jaar zijn de Zwitsers weer aan de beurt...eens kijken welk thema dan weer centraal staat.Tot over twee jaar in (men fluistert) Basel.