Odd Fellows

Orde van Odd Fellows

‘The Independent Order of Odd Fellows’ (IOOF) is een internationale Orde met een filosofisch-humanitaire grondslag. De Orde is opgericht in 1819 te Baltimore (VS) door Thomas Wildey. In Nederland en België bestaan ongeveer honderd plaatselijke Odd Fellowverenigingen die wij loges noemen. 

Lees verder

De organisatie

De Orde is een hiërarchische organisatie. De loges in Nederland en België zijn onderdeel van de Grootloge van Nederland en België. Deze Grootloge op haar beurt is onderdeel van ‘The Grand Lodge of Europe’. 

Lees verder

De logeavond

Mannen en vrouwen hebben hun eigen loge en hun eigen logeavonden. In een aantal plaatsen zijn er ook enkele gemeenschappelijke avonden per jaar. De (twee)wekelijkse zittingen vinden op een vaste avond plaats. 

Lees verder

Rituelen en symbolen

Rituelen en symbolen vinden we overal in ons dagelijks leven. Iedereen heeft bijvoorbeeld een ‘ochtendritueel’ van opstaan, wassen, ontbijten en met de dag beginnen. Wordt dit ritueel verstoord, dan kan dit doorwerken in de rest van de dag. 

Lees verder

Activiteiten

Eén van de kernbegrippen van de Odd Fellows is het werken aan een betere samenleving. Onze maatschappelijke betrokkenheid krijgt vorm in activiteiten gericht op ondersteuning en ontplooiing. 

Lees verder

Odd Fellow Jeugdprijs

Voor leden jeugdzaken

Lees verder

Geschiedenis

Over het ontstaan van de Odd Fellows bestaan veel verhalen. De Orde is niet in de Middeleeuwen ontstaan, de eerste Odd Fellows moeten wij zoeken in Londen in de eerste helft van de 18e eeuw.

Lees verder

De Odd Fellows in Nederland en België

GESCHIEDENIS NEDERLAND EN BELGIË

De Nederlandse Odd Fellows hebben hun oorsprong in de Verenigde Staten in de zestiger jaren van de 19e eeuw.
Sommige landgenoten waren in de Verenigde Staten tewerkgesteld en werden lid van de Odd Fellows.

Lees verder