Odd Fellows

Oude man uit het raam

De oudste Asser loge, de Calluna loge vierde in stijl haar 100-jarig bestaan. In de tempel was er een gemengd publiek aanwezig; Odd Fellows uit de noordelijke provincies maar ook niet Odd Fellows maakten deel uit van de zitting. Zoals het hoort bij een dergelijk jubileum waren er nogal wat sprekers waaronder de burgemeester van Assen, dhr. Oud en de Grootmeester van de Orde van Odd Fellows, Pim Boogaard. Uiteraard feliciteerden zij de jarige loge.

Na de zitting werd door de Voorzittend Meester Wiebe Hilboezen twee cheques van 1000 euro overhandigd. Een aan de voorzitter van het Hospice en de ander aan de vertegenwoordigster van het Wilhelmina Gasthuis, de laatste cheque werd aangeboden ten behoeve van de stilteruimte in het ziekenhuis. Beiden stonden bij hun dankwoord uitgebreid stil bij de band die zij met de loge hebben. Ook bezoekende loges wensten de 100-jarige veel voorspoed toe, waarbij een van de spreeksters de loge wel vergeleek met de grijsaard die uit het raam klom.

De Callunaloge oogt grijs noch oud en belangstellenden kunnen zich ten allen tijde melden bij de loge om een zitting bij te wonen. Aanvang van de zitting: 20.00 uur, koffie om 19.30 uur.  Adres Hendrik de Ruiterstraat 2, Assen.