Odd Fellows

PR Stunt Luctor et Emergo

De Zierikzeese Luctor et Emergo loge heeft een mooie PR-stunt uitgehaald: 

Met een iets aangepast rituaal zijn door Omroep Zeeland tv opnames gemaakt van een gewone zitting. Br. Hans Visser is zowel voor radio en tv geïnterviewd. 
De uitzending  is op een nog nader te bepalen dag in de week van 8 tot 15 oktober. Overdag het radio interview en 's avonds de tv uitzending. Deze wordt verdeeld over de Vrijmetselaars en de Odd Fellows.
Bijgevoegd een foto van het interview met br Hans Visser en een foto van de door de loge gemaakte poster.