Odd Fellows

Recht uit 't hart

De Odd Fellows zingen in hun loges jarige broederen en zusteren toe. Of ze zingen het Odd Fellowlied als er nieuwe leden ingewijd zijn. Dat hoort deels bij de cultuur van de loge en deels bij de gewoonten die binnen de Orde heersen. Leuk om mee te maken.
Onze Amerikaanse broeder Jerry Tackett geeft ons een voorbeeld hoe zij het doen. Met een goede zanger en lekker swingende muziek. En.....de tekst is erg goed. Let op de armbewing: een schaduw van Lee Towers is zichtbaar.