Odd Fellows

Sexy Odd Fellows

- Dit slotwoord werd uitgesproken op zaterdag 9 mei jl en wordt, enigszins, ingekort weergegeven -

Ik wil in mijn slotwoord van deze Grootlogezitting iets zeggen over de tijd waarin wij leven en wat dat betekent voor onze Orde. Wij leven in een tijd van grote veranderingen op elk gebied: Financieel-economisch, sociaal-cultureel, politiek en ecologisch. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteitvan Rotterdam, zegt in zijn boek ” In het oog van de Orkaan”: “dit is geen tijdperk van verandering, nee, we beleven een verandering van tijdperk.”

 In zo’n periode kunnen we ervoor kiezen het oude en vertrouwde in stand te houden en daar houvast en veiligheid bij te zoeken. Kiezen voor zekerheid en voor wat we hebben. We kunnen er ook voor kiezen om ons aan te passen, méé te veranderen, nieuwe kansen te pakken en de uitdagingen van een nieuw tijdperk aan te gaan. Of hebben we helemaal geen keus?

 In 2007 hield ik een slotwoord in een zitting in Noord-Holland en sprak daar toen over de vrijheid van het kiezen. Ervoor kiezen hoe wij als Odd Fellows deel zouden willen zijn van de samenleving en daar in willen participeren. Dat is nu 8 jaar geleden. Hebben we die keuze nog? Al acht jaren is onze samenleving heftig in beroering en deel van een ingrijpend transitieproces naar een nieuwe samenleving. Wie zijn wij als Odd Fellows om te denken dat wij ons kunnen permitteren om niet mee te veranderen en vast te houden aan het oude vertrouwde in onze Orde en ons Odd Fellow zijn? Te denken, dat we ervoor zouden kunnen kiezen om niet te veranderen?

 Maar hoor ik u zeggen: we zijn toch al aan het veranderen? En natuurlijk: we zijn we op veel plaatsen in onze Ordeorganisatie al bezig met vernieuwing en verandering. We vernieuwen met kleine stapjes, met respect en aandacht voor onze beginselverklaring en met behoud van onze identiteit. We vernieuwen de Orde waar we trots op zijn en waarin we ons thuis voelen.

 Dat moet toch ook aantrekkelijk zijn voor generaties die na ons komen? Hoe kan het dan toch dat juist in zo’n verwarrende tijd zoveel onzekere en zoekende mensen de weg naar onze loges toch maar moeilijk weten te vinden? In deze chaotische en verwarrende tijd zou de Orde met haar beginselen juist voor deze nieuwe generaties een geestelijk onderdak kunnen zijn, handvatten kunnen bieden voor zelfontplooiing en medemenselijkheid. Hen helpen verantwoordelijkheid te dragen voor het richting geven aan de nieuwe samenleving die beheerst wordt door digitalisering en robotisering?

 De keuzes die we daarbij dachten te hebben zijn inmiddels veranderd in de overtuiging dat de Orde zich moet vernieuwen om nieuwe bloei en nieuw elan te bereiken en nieuwe generaties kennis te laten maken met ons gedachtegoed. Duidelijk te maken dat de Orde met haar sterke oude gedachtegoed en haar huidige leden ook aan nieuwe generaties zingeving, geestelijk onderdak, gemeenschapszin en zelfontplooiing kan bieden. Een Orde is die van haar leden commitment aan haar beginselen vraagt, maar ook de gelegenheid biedt om met die beginselen sterk te staan in het dagelijkse leven en handelen.

Het is niet gemakkelijk onze kernwaarden een moderne vertaling te gevendie aanspreekt en aansluit op een nieuwe en deels nog onbekende samenleving. We zullen ons daarvoor in moeten spannen en soms misschien met gekromde tenen moeten accepteren dat die verwoord worden op een wijze die ons als Ordeleden van nú niet aanspreken. We zullen op moeten houden om weerstand te bieden tegen verandering . Vertrouwen moeten krijgen in nieuwe vormen en uitingen van onze oude kernwaarden. Het inzicht krijgen dat misschien door nieuwe termen en woorden ons gedachtegoed begrijpelijk en aantrekkelijk voor nieuwe generaties gemaakt moet worden. Anders gezegd: zal helpen onze Orde sexy en “toekomst-proof “ te maken.

 Veel mensen in onze roerige en onzekere tijden zoeken naar een band en een verband met gelijkdenkenden. Zoeken een organisatie die zich onderscheidt en duidelijk voor iets staat. Een organisatie met een eigen identiteit. Onze Orde met haar identiteit voldoet prima aan die wensen en criteria. Een Orde waarvan je houdt, een Orde met, een van het bedrijfsleven geleende, Corporate Personality? Nee, voor ons is dat natuurlijk Order Personality!

De wereld verandert snel en ingrijpend. We kunnen niet meer afwachtend zijn en moeten nu al aandacht besteden aan het toekomstgereed maken van onze loges. Om de Orde voor te bereiden op het voortbestaan in een nieuwe samenleving. We zullen daarvoor ons oude gedachtegoed opnieuw moeten formuleren, onze organisatiestructuur moeten aanpassen, de samenwerking tussen Broeder- en Zusterloges moeten intensiveren. Daarbij Order Personality gebruiken als moderne methode om de Ordebeginselen in heldere termen uit te dragen en de maatschappij bindende harmonie van onze Orde te laten ervaren.

Order Personality als instrument om effectief de oude kernwaarden Vriendschap Liefde Waarheid over te dragen aan nieuwe generaties. Oude waarden die ook in een tijdperk van verandering – of was het verandering van tijdperk? – sterk zijn en houvast bieden aan ons als leden van nu én aan komende generaties.

 

Tsjits Krijtenburg-Zijlstra