Odd Fellows

Speeltuin Sloten

ODD FELLOWS STEUNEN SPEELTUIN SLOTEN MET NIEUW TOESTEL 

Afgelopen week vond de officiële overdracht plaats van het door de Odd Fellows, afdeling Sloten, gefinancierde nieuwe speeltoestel. Met de forse donatie van de Odd Fellows, ter waarde van een bedrag van € 5000, heeft het bestuur van de speeltuin gekozen voor een z.g.a.n. vogelnestschommel. Met de keuze voor dit speeltoestel is het ook voor kinderen met een lichamelijke beperking mogelijk om volop te genieten van dit toestel. Tot  genoegen van zowel de kinderen als de ouders is deze keuze een voltreffer gebleken. Of zoals een van de bestuursleden van de speeltuin het samenvatte: de vogelnestschommel is vrijwel altijd bezet. Deze gift aan de speeltuin (die al uit 1921 dateert!) past dan ook perfect in het beleid van het bestuur om geleidelijke vernieuwing en/of vervanging van oudere speeltoestellen te realiseren. 

Wie zijn de Odd fellows? Dit  twee eeuwen oude landelijke en internationale gezelschap  heeft als lijfspreuk Vriendschap, (naasten)Liefde en Waarheid. Gesymboliseerd in een drietal ineengesloten schakels: zie ook www.oddfellows.nl . De tweede schakel van maatschappelijke en liefdevolle betrokkenheid heeft nu dus geresulteerd in een forse donatie voor een schommeltoestel. Vandaar dat het plaatje met de drie schakels is aangebracht op het toestel.

UITNODIGING  OPEN AVOND.

Elke eerste en derde dinsdagvond van de maand wordt er in het dorpshuis, Nieuwe Akerweg 14 te Sloten vanaf 8 uur een loge-bijeenkomst gehouden. Belangstellenden zijn altijd van harte welkom om geheel vrijblijvend een avond bij te wonen. Zo is er op dinsdag 21 november een speciale open avond. Interesse? Kom gerust langs. Als het kan wel even opgeven via amstelloge@gmail.com of 06 1948 1570, maar verplicht is dat niet.