Odd Fellows

Succesvolle Twentse Odd Fellow week

 

Van 5 tot en met 9 maart vond, voor de eerste keer, de Twentse Odd Fellowweek plaats. In alle vijf loges werden in deze week open avonden gehouden om inzicht te geven in wie en wat de Odd Fellows zijn, om kennis te maken met de I.O.O.F. en te luisteren naar de gehouden bijdragen.

De campagne werd mede ondersteund door uitgifte van flyers, brillendoekjes, balpennen en stoffen draagtassen. Alles bedrukt met logo's van de loge en/of I.O.O.F.
Ook verscheen in het dagblad De Twentse Courant Tubantia een artikel waarin de doelstelling van de Odd Fellows uiteen werd gezet.
De afsluiting van deze zeer geslaagde week werd gehouden op vrijdagavond 9 maart 2012 in de aula van de Scholingsboulevard Enschede.
De District Gedeputeerd Grootmeester, broeder Ferdy Kruse, opende de avond met de gasten, ca. 150 personen, om deze welkom te heten en de gastsprekers en de gespreksleider Drs. Jacques van der Voort, voor te stellen.

Vervolgens kwamen aan het woord:
Prof. Dr. Henk Bijker: (Management uitdagingen in de gezondheidszorg).
Dr. Durk Meijer: (Daar waar reguliere en complementaire geneeskunde elkaar ontmoeten).
Dr. Abbas Farshad: (Culturen en hun wederzijdse invloed).

Men kreeg ruimschoots de gelegenheid vragen aan de inleiders te stellen. In de pauze en na afloop werd onder genot van een drankje, nog enige tijd nagepraat.


Al met al, was een ieder het er over eens dat deze week voor herhaling vatbaar is.
Bron: secretariaat Loges uit Twenthe