Odd Fellows

Tolteekse inzichten

Wat zijn de Vier Overeenstemmingen van de Tolteekse filosofie (volgens Ruiz)
Deze filosofie is gecentreerd rond vier overtuigingen, die volgens Ruiz leiden tot het oplossen van communicatie en persoonlijke problemen. Deze zijn als volgt.

1. Zeg alleen wat je werkelijk meent; spreek geen leugens.

2. Laat je niet raken door de mening van anderen; zij leven in hun realiteit, jij in de jouwe.

3. Doe geen aannames over dingen die je niet weet; communiceer zo duidelijk als je kan met anderen.

4. Doe wat je doet met hart en ziel.

Welk wereldbeeld ligt achter deze filosofie?
Volgens Ruiz is een essentiële lering dat wij allen in onze eigen realiteit leven. Omdat wij niet werkelijk zeggen wat we denken en onszelf voortdurend voorliegen, zadelen we onszelf op met schuldgevoelens. Alleen als we onze eigen realiteit ‘schoonmaken’, d.w.z. intern consistent, zullen we ons kunnen ontworstelen aan de demonen van angst en schuld. Omdat deze filosofie geen beroep doet op onzichtbare zaken als God of hemel en hel, is hij erg geschikt voor de moderne tijd.

Deze vier regels komen sterk overeen met de eerste drie bouwstenen van de Odd Fellows
Vriendschap, Liefde en Waarheid.

De waarheid kun je alleen zien vanuit je eigen standpunt, maar als je openstaat voor de echte realiteit en je niet laat beïnvloeden door anderen kom je tot de echte waarheid.

Vriendschap en liefde kunnen alleen blijven bestaan als je met hart en ziel je openstelt voor anderen en je niet laat leiden door de denkwijze van derden die je niet zeker weet.

Kort samengevat: wees trouw aan jezelf en jouw gedachten zodat je eerlijk en oprecht openstaat voor de realiteit,  waardoor echte liefde en vriendschap een gezonde voedingsbodem hebben.

Er is niet veel veranderd in al die eeuwen. Deze regels gelden nog, maar ze zijn niet algemeen bekend.

Door af te gaan op de mening van anderen ontstaan ruzies, vetes, extremiteiten en oorlogen.
In feite is iemand die ruzie maakt en zich laat beïnvloeden door anderen erg onzeker met betrekking tot zijn eigen realiteit en dus de realiteit van anderen als waarheid aanneemt. Weet dus waar je staat en benader de wereld positief.