Odd Fellows

Van UNP naar European Odd Fellow Youth Tour

Van UNP naar European Odd Fellow Youth Tour

In de nieuwsbief van juni  heeft U al iets kunnen lezen over de Odd Fellow Jeugdprijs nieuwe stijl. De twee winnaars van 2018 hebben zich al u voorgesteld. 

Een korte geschiedenis:
In november 2017 werd het idee om een Europese Odd Fellow Jeugdtour te organiseren ,dwz onafhankelijk van de VS, in de Europese Grootloge aangenomen.

En nu, in de zomer van 2018  vindt de pilot plaats.

We hebben aan twee commissies, die zich de afgelopen paar jaar met succes hebben ingezet voor de Jeugdprijs, gevraagd om aan deze proef mee te doen. Als de pilot een succes blijkt te zijn willen we komend jaar weer alle loges uitdagen om mee te doen!

De winnaars van deze twee essay wedstrijden van dít jaar hebben zich in de vorige nieuwsbrief aan u voorgesteld. 

Zij maken een iets andere reis dan hun collega’s in het verleden.

Anders dan voorheen zijn de onderwerpen in de essays én tijdens de reis niet alleen de Universele Rechten van de Mens, maar ook  Duurzaamheid en Klimaatverandering krijgen  uitdrukkelijk aandacht .

IJsland is in Europa een voorloper op het gebied van duurzaamheid. De loges in IJsland hebben de ‘delegates ‘uitgenodigd daarvan iets te komen ervaren.

De verklaring van de rechten van de mens en duurzaamheid lijkt bovendien een boeiende combinatie om gedachten over te laten gaan en een essay over te schrijven. 

Op de reis van dit jaar doen de winnaars Reykjavic aan, waar zij oa bezoeken brengen aan de Blue Lagoon, Geo Park en de Universiteit voor Geothermal Training.

In New York gaan ze oa naar Ellis Island, Harlem en Ground Zero en natuurlijk het gebouw van de VN.

In Washington DC krijgen ze een uitgebreide Sight Seeing.

Onderweg hebben ze regelmatig contact met Odd Fellows, die hun gastheer/vrouw zullen zijn.

De Grootloge van Europa hoopt op een mooi vervolg van dit project en stelt zich voor dat het de samenwerking en de saamhorigheid van loges uit de verschillende Europese landen bevordert en dat het project Gouden Handen én de Odd Fellow Youth Tour een inspiratie zal zijn van IOOF  om iets te doen voor de Jeugd. Bovendien is het weer een mooi onderwerp om mee naar buiten te treden. 

De deelnemende landen zijn dit jaar:

Zweden, Noorwegen, Zwitserland, Polen, IJsland, Nederland, Denemarken uit Europa. Canada heeft zich bij deze tour aangesloten. 

De winnaars van dit jaar  zijn inmiddels op 29 juni vetrokken voor een reis via Reyckjavic naar de VS. Ze worden op 9 juli weer op Schiphol verwacht. Samen met de ouders en familie halen wij hen weer op van Schiphol. De evaluatie van de reis is op15 september.

Anja Wouters

Commissie Jeugd