Odd Fellows

Verbondenheid en de weg kwijt zijn…

Hoewel bovenstaande titel niet meteen zal oproepen tot een associatie met heuse rally is niets minder het geval. Op 18 mei  2014 werd in Drenthe en Overijssel de 1e Erica Rally gereden door 62 voertuigen die 160 deelnemers met zich meevoerden. Over een traject van 160 kilometer leidde de organisatie, in handen van de Ericaloge 19 te Meppel, de deelnemers over ‘des heren wegen’. Het prachtige parcours was met zorg uitgezet en voorzien van pittige vragen als bewijs dat het parcours daadwerkelijk goed was afgelegd.
De 1e Erica Rally Meppel stond geheel in het teken van het 100 jarige bestaan van de Ericaloge op 19 december 2014. Denkend en werkend vanuit verbondenheid was de rally georganiseerd om een nieuwe ontmoetingsplaats van verzorgingshuis De Schiphorst in Meppel te realiseren. Onder auspiciën van de eigenaar van het tehuis, de Noorderboog, zijn de bewoners onlangs verhuisd naar een nieuw onderkomen welke meer is aangepast aan de eisen van deze tijd. Tussen de nieuwe gebouwen wilde de organisatie graag een ontmoetingsplaats creëren in de buitenlucht. Een plek, buiten in de tuin, waar bewoners maar ook andere mensen elkaar kunnen treffen om te wat te praten of gewoon te kijken en te genieten van het groen en de natuur.
De band tussen De Schiphorst en de Ericaloge, beiden te Meppel, bestaat vele jaren en stamt vanuit de tijd dat broeder Han Idema, huisarts in De Wijk, samen met andere broederen de bewoners van de Schiphorst ging ondersteunen. Met name ging het om de periode wanneer de bewoners zich onrustig voelden: na de avondmaaltijd en voor de nachtrust. Voor hen niet de gemakkelijkste periode van de dag. Sinds die tijd – ruim 40 jaar geleden (!) – dragen de broederen van de Ericaloge bij aan activiteiten op deze momenten. Hierbij moet gedacht worden aan voorlezen, samen zingen en sjoelen.
Het was deze band die de loge wilde bekrachtigen bij haar 100 jarig bestaan. Na contact met medewerkers van De Schiphorst bleek dat de geplande ontmoetingsplaats nog gerealiseerd moest gaan worden.  Door de inzet en bijdragen van vele bedrijven uit Meppel en omgeving, door twee leerwerk-trajecten van het Deltion-college te Zwolle en een bijdrage van Stad en Esch in Meppel én een team van drie broederen van de Ericaloge werd met een doorlooptijd van 6 maanden, inclusief winterstop, de Ontmoetingsplaats gerealiseerd.

Deze bestaat uit drie betonnen bodemelementen elk in de vorm van een Fins meer, denk aan de beroemde vazen van de Fin Alvar Aalto. Elk bodemelement draagt vervolgens de naam van een van de idealen van de Odd Fellows; Vriendschap, Liefde en Waarheid. Op elk element staat een tijdloze bank gebouwd uit de basismaterialen hout en metaal. Het meest centrale bodemelement draagt het beeld van twee Meppelse kunstenaars die volledig belangeloos hebben bijdragen aan de totstandkoming van het beeld. Het beeld stelt een mensfiguur voor met een uitgereikte hand en is opgebouwd uit twee niveaus van contouren. Het binnenste deel staat onder een kleine hoek ten op zichte van het andere en ze symboliseren hetgeen van een mens te zien is, de buitenkant en het innerlijke deel. Dit laatste is wel aanwezig, maar laat zich soms minder goed zien. Het beeld kan in z’n totaliteit draaien en daarmee een andere positie aannemen. Dit effect levert, in samenspel met de zon nog eens een fraai schaduwenspel op. Ook het metaal waaruit het beeld is opgebouwd heeft de eigenschap te gaan vibreren na aanraking. Daarmee is de Ontmoetingsplaats een zeer bijzonder cadeau geworden voor de bewoners die zelf niet meer goed in staat zijn de spreekwoordelijke weg te blijven vinden.
Dat niet alleen Sinterklaas iets weggeeft op de verjaardag toonden de leden van de Ericaloge op 17 mei, een dag voor de 1e Erica Rally Meppel. Op deze zaterdag werd de Ontmoetingsplaats formeel overdragen door de Voorzittend Meester van de Ericaloge aan de Directeur VVT van Stichting Noorderboog en werd het beeld onthuld. Een gedenkwaardige dag waarvoor de deelnemers de volgende dag (een deel van) de financiering bij elkaar reden.
Voorafgaand aan de rally had de rallycommissie zichzelf beloofd binnen de IOOF veel publiciteit te geven aan deze activiteiten. Regelmatig trokken ze het land in om de rally bij diverse loges onder de aandacht te brengen. Dit resulteerde in deelname van broederen en zusteren uit maar liefst 9 verschillende loges. Daarnaast waren er loges die niet instaat waren broederen af te vaardigen, maar heel goed begrepen dat de opbrengst van de rally ten goede kwam aan een goed doel. Op verscheidene voorlichtingsavonden werd ‘met de pet rond gegaan’ en kon de rallycommissie met een goed gevulde geldbuidel huiswaarts keren.
Hiermee laat onze broederschap zien dat het heel goed mogelijk is het thema verbondenheid te concretiseren!
Namens de rallycommissie hartelijke dank voor de deelname in het algemeen en die van de leden van de broederloges en Meppeler zusterloge in het bijzonder. Het was een onvergetelijke dag!