Odd Fellows

Vriendschap, Liefde en Waarheid...

Bonne M. Kuitert (65) is grootmeester van de Odd Fellows in Nederland en België, waarvan de leden zich proberen te ontwikkelen in vriendschap, liefde en waarheid. Kuitert woont in Goor en tot zijn pensionering werkzaam als bankier bij de ING. Hij is voorzitter van de parochiële caritas in de Hof van Twente en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Attent WWZ, een instelling op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan vooral ouderen.

Hoe kijkt u terug op uw werk in het bankwezen?
"Met groot genoegen. Vooral vanwege de vele persoonlijke contacten die ik had. Ik ga graag met mensen om. Als je elkaar kent en je een goede relatie met elkaar hebt opgebouwd, doe je de deal ook wel. Je praat met je relaties over veel meer dan alleen bankproducten. Je praat ook over de situatie thuis. Ik deed de verstrekking van grote kredieten in de publieke sector en de gezondheidszorg."

U bent grootmeester, dat wil zeggen voorzitter van het bestuur van de Odd Fellows in Nederland en België. Wat is de Odd Fellows voor organsiatie?
"De Independent Order of Odd Fellows is een wreldwijde onafhankelijke organisatie, die niet gebonden is aan een kerk, geestelijke stroming of politieke partij. Wij willen een bijdrage leveren aan een grotere harmonie onder mensen, aan verdraagzaamheid en compassie. Het is een broederschap van vrouwen en mannen, die elkaar proberen aan te zetten tot ethisch denken en maatschappeljke activiteiten. Op plaatselijk niveau zijn we georganiseerd in loges, verenigingen. De vrouwen zijn georganisaeerd in afzonderlijke loges, de Rebekkah loges. Rituelen en symbolen zijn binnen de loges belangrijk. Hierdoor ontstaat een gevoel van herkenning, saamhorigheid en vertrouwen. Rituelen en symbolen geven structuur en sfeer aan de bijeenkomst, de zittingen spelen binnen de loges een belangrijke rol. In elke Odd Fellow Tempel bevindt zich een altaar als symbool voor onze dienstbaarheid. Het altaar is opgebouws uit zeven stenen die onze idealen vertegenwoordigen, waaronder vriendschap, liefde en waarheid. Op het altaar ligt een bijbel en tijdens de zittingen brandt een kaars. De bijbel staat symbool voor een bron van wijsheid waaruit wij kunnen putten. Het staat iedere Odd Fellow vrij uit andere bronnen te putten en zijn persoonlijke gedachten hierover met anderen delen."

Wat ervaart u tijdens de zittingen van de Twenteloge in Hengelo?
"Ik word er weer opgeladen. Het pept me op. Een goede bijdrage van één van ons tijdens de zitting, een goede discussie, het geeft veel inspiratie en energie. De gesprekken verlopen in een vertrouwelijke sfeer. Het kan over alles en nog wat gaan, ook over zeer persoonlijke zaken. Maar je praat buiten de loge niet over wat er in de loge besproken is."

Gelooft u in God?
"Ja, in een God in de mens. Als je samen met andere mensen het goede doet, voel je dat het iets is van een hogere orde. Waar mensen het goede doen en naar elkaar omzien, is dat ook te ervaren. Een concreet godsbeeld heb ik echter niet. En ik kan ook niet zeggen dat ik zelf zo'n religieus geörienteerd mens ben. Of er een Hogere Macht is of een Schepper van het Universum, dat moet iedereen zelf maar bepalen. Al ben ik er wel van overtuigd dat er meer is tussen hemel en aarde."

Welke levensbeschouwelijke ontwikkeling hebt u doorgemaakt? Bent u katholiek opgevoed?
"Nee helemaal niet. Mijn ouders waren Nederlands hervormd. Ik ben opgegroeid in Leeuwarden. Ik was niet gedoopt en niet kerkelijk. Ik ben grtrouwd met Irene, we hebben twee kinderen, Machiel en Maarten, die katholiek gedoopt zijn. Irene is katholiek. Na dertien jaar huwelijk met haar ben ik alsnog katholiek geworden en we kerkelijk getrouwd. In één viering ben ik toen gedoopt, gevormd en ook kerkelijk gehuwd. In aanwezigheid van onze jongens en mijn ouders."

Wat zijn voor u belangrijke waarden en normen?
"Eerlijkheid, integriteit, trouw. Andere waarden en normen willem me op dit moment niet direct te binnen schieten."

Wat is de zin van het leven?
"Het er zijn voor elkaar. Je krijgt voldoening als je mensen kunt helpen, bijstaan en ondersteunen."

Gelooft u in een leven na de dood?
"Nee. Dan is het over. Maar misschien heb ik het mis."

Bron: Tubantia, 5 oktober 2013.