Hartelijk welkom op de site van de Odd Fellows.

Ben jij ook op zoek naar een manier om het verschil te maken
en deel uit te maken van iets dat groter is dan jezelf?

Wij geloven dat het leven een verbintenis is met de tijd die je gegeven is om het karakter van ons mens zijnte verbeteren en daarmee bij te dragen aan een betere en meer harmonieuze samenleving.Deze verbetering begint altijd bij jezelf, bij je eigen manier van denkenen de manier waarop je kijkt naar jezelf en de wereld om je heen.Door zelfkennis leer je je eigen sterke en zwakke punten kennen en accepteren.En volgens ons heb je deze kennis nodig om in harmonie om te gaan met je medemens.