De Independent Order of Odd Fellows, kortweg I.O.O.F., is een wereldwijde organisatie. Waar wij een deel van uitmaken.
We gebruiken in Nederland en België vaak de benaming “Orde” of “Grootloge”, zijnde de overkoepelende organisatie van de plaatselijk gevestigde afdelingen, welke we “Loges” noemen.

De Orde is een hiërarchische organisatie. De Grootloge op haar beurt is onderdeel van ‘The Grand Lodge of Europe’. De loges zijn in Nederland gebonden aan het verenigingsrecht. De loges zijn wettelijk volledig zelfstandige organisaties die strikt handelen naar regels en wetten van de Grootloge. Alle verenigingen die tot de Orde in Nederland behoren zijn door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) met de daaraan verbonden plichten en rechten.