De ethische achtergrond van de Orde is samengevat in een 3-tal thema’s t.w.:

Missie, visie en kernwaarden

Missie: Geven om elkaar
‘Odd Fellows’ is een wereldwijde organisatie die zich op plaatselijk niveau inzet voor een samenleving waarin mensen geven om elkaar.

Visie: Verantwoordelijk voor mens en samenleving
Odd Fellows geloven dat ieder mens medeverantwoordelijk is voor wat zich afspeelt in de samenleving, dichtbij en ver weg. Deze verantwoordelijkheid willen wij waarmaken door ons actief in te zetten voor de medemens en bij te dragen aan verdraagzaamheid en harmonie tussen mensen.

In onze ontmoetingen verdiepen we ons in een vertrouwelijke sfeer in wat er zich afspeelt in onze samenleving. Wij werken aan persoonlijke groei door elkaar te inspireren en nieuwe inzichten te delen. Dit vanuit de vraag: ‘Hoe kan ik in mijn dagelijks leven bijdragen aan een betere samenleving?’. Het gaat er om hoe je leeft, en minder om wat je bent.

Odd Fellows willen ieder mens met respect behandelen en (h)erkennen in wie zij zijn. Solidariteit tonen en steun geven zijn daarin voor ons belangrijk. Wij doen dit individueel of in gezamenlijke maatschappelijke activiteiten.

Kernwaarden: Vriendschap, Liefde en zoeken naar Waarheid
De kernwaarden van Odd Fellows zijn al 200 jaar oud maar nog steeds actueel. Onze kernwaarden zijn ons kompas en de basis voor hoe wij omgaan met mensen en kijken naar de wereld. Deze kernwaarden zijn verweven in onze unieke omgangsvormen en de manier waarop we onze ontmoetingen vorm geven. Zij zijn het fundament van het Odd Fellow zijn.

Vriendschap: staat voor het bij elkaar brengen van mensen en het opbouwen van een vriendschappelijke band die verschillen kan overbruggen. Vriendschap kan groeien door verdiepende gesprekken in een vertrouwelijke en sfeervolle omgeving.

Liefde: is het belang van de ander voorop zetten, geven zonder te rekenen op ontvangen.

Zoeken naar waarheid: betekent in onderlinge gesprekken verkennen van onze verhouding tot de mens en samenleving, wat dit betekent voor ons dagelijks leven en dei we keuzes die we maken