Ben jij ook opzoek naar een manier om het verschil te maken en deel uit te maken van iets dat groter is dan jezelf? Ben je “Odd” genoeg? Hartelijk welkom.

VERTROUWEN

Vertrouwen is een keuze. Wij als Odd Fellows kiezen voor een levenshouding die uitgaat van vertrouwen in onze medemens. Wij zijn daarbij niet blind voor de schaduwkanten van dit leven, laat staan de lessen van de geschiedenis. In zekere zin mag dat “dwaas” worden genoemd. Niet voor niets noemen we onszelf Odd Fellows.

We komen als mens allemaal voor die vraag te staan. Welke bijdrage lever ik? Hoe doe ik mee? Waar maak ik het verschil? Welke wereld laten wij achter voor onze kinderen en kleinkinderen? Hoe gaan wij om met een wereld die pijlsnel verandert? Hoe blijf ik daarin overeind? Wat is mijn manier om net dat beetje verschil te maken?

Het zijn vragen als deze die aan de basis liggen van ons functioneren. We kiezen ervoor om het verschil te maken, zowel in ons persoonlijk leven als in de wijze waarop we verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om ons heen. We doen dat vanuit een gedachtegoed wat eeuwen oud is. Past deze organisatie bij jou?

 

MEER OVER HET WAAROM VAN DE ODD FELLOWS

VERDIEPING

Het verschil maken begint altijd bij jezelf. En daarvoor is zelfkennis onmisbaar. Zonder zelfkennis dwalen we rond in deze wereld en kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor de wereld om ons heen. Zelfkennis komt je niet aanwaaien. Dat vraagt tijd en aandacht. In alle fasen van ons leven komen er vragen op onze weg. De keuzes die jij daarin maakt bepalen in belangrijke mate hoe jouw leven er uit ziet. Dat vraagt tijd voor verdieping.

De loges zijn voor ons de plek waar deze verdieping gestimuleerd wordt. De vraag naar zelfkennis is een vraag van alle tijden. En de zoektocht naar betekenis ook. Als Odd Fellows inspireren we elkaar rondom deze zoektocht. We zijn ervan overtuigd dat zonder deze zoektocht de wereld niet zal veranderen. En dat is toch wat ons na aan het hart ligt. Het leveren van een bijdrage aan een betere wereld.

 

MEER OVER ONZE LOGES

VERBINDING

Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk en brengen dat ook in de praktijk door onze maatschappelijke projecten. Op vele manieren zetten we onze capaciteiten in om de wereld om ons heen tot steun te zijn.

We werken samen met diverse organisaties waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de zwakkeren in de samenleving. Het is een wezenlijk onderdeel van ons Oddfellowship om een concrete, praktische bijdrage te leveren aan een betere wereld.

 

MEER OVER ONZE PROJECTEN