Onze loges zijn voor ons een wekelijkse of tweewekelijkse ontmoetingsplaats waar we naar uit zien en inspiratie opdoen. We sluiten ons even af van de buitenwereld voor bezinning. Een uur van rust en aandacht. Daarmee worden we opnieuw toegerust om onze verantwoordelijkheid voor onszelf en voor de wereld om ons heen beter te kunnen dragen en toe te passen.

Daarnaast zijn de loges voor ons ook vooral een ontmoetingsplaats waar we het leven van alle dag met elkaar delen. Het is ook een plek waar vriendschappen worden gesloten en aandacht wordt besteed aan alledaagse zorgen. Bijzondere aandacht gaat uit naar zieken, weduwen en weduwnaars. Er zijn zowel mannenloges als vrouwenloges. Op enkele plaatsen zijn ook gemengde loges.

Alleen jij kunt beoordelen of het lidmaatschap van een loge bij jou zou passen. Graag brengen we je via deze site in contact met een loge bij jou in de buurt.

ZOEK HIER EEN LOGE BIJ JOU IN DE BUURT