WAAROM ODD FELLOWS

Waarom zou jij je aansluiten bij de Odd Fellows? Soms komen dingen op je weg waar je nog nooit van gehoord hebt. Het kan zo maar zijn dat dat nu ook het geval is. Odd Fellows?

Vanaf nu is dat anders. Je leest deze site omdat je op zoek bent naar een verband waar levensvragen een belangrijke rol spelen. Waar jouw levensvragen ook aandacht krijgen. Dan ben je wellicht bij ons aan het goede adres.

Over jou

Je hebt mogelijk al een behoorlijk stuk van je leven achter je. Veel meegemaakt, veel gezien en gehoord, lief en leed achter de rug. En dan komen er vragen. Hoe verhoud ik mij tot dit verleden en hoe verhoud ik mij tot de toekomst? Hoe verhoud ik me tot mezelf en tot de ander? Wat vind ik eigenlijk echt belangrijk? Welke keuzes maak ik? Waar haal ik inspiratie vandaan? Wellicht is jouw zoektocht zo begonnen en ben je zo bij ons terecht gekomen.

Over ons

Wij geloven dat het leven een verbintenis is met de tijd die je gegeven is om het karakter van ons mens zijn te verbeteren en daarmee bij te dragen aan een betere wereld. En deze verbetering begint altijd bij jezelf. Bij je eigen manier van denken en de manier waarop je kijkt naar jezelf en de wereld om je heen. Door zelfkennis leer je je eigen sterke en zwakke punten kennen en accepteren.

Harmonie.

En volgens ons heb je deze kennis nodig om in harmonie om te gaan met je medemens. Je begrijpt dat bepaalde dingen in het leven onvermijdelijk zijn. Je bent je bewust van de ijdelheid van aardse dingen, de broosheid en het onvermijdelijke verval en het feit dat geen enkele macht de zekerheid van de uiteindelijke dood kan wegnemen. Vervolgens stel je de vraag: “Hoe ga ik mijn leven doorbrengen

Universele waarden.

Rondom deze vraag komen wij als Odd Fellows bij elkaar. Wij spreken elkaar daarbij aan op gezonde filosofische principes en op universele waarden als vriendschap, liefde en de zoektocht naar waarheid. Wij zien zoeken naar waarheid als zoeken naar duidelijkheid over de zin van ons leven. Telkens als een klein stukje waarheid wordt gevonden, zullen we proberen het te gebruiken om onszelf en onze medemens beter te begrijpen. Onze wereld wordt daardoor groter

Internationale Orde.

We maken deel uit van een internationale orde, die twee eeuwen bestaat. Deze geschiedenis heeft ons verrijkt met een groot gedachtegoed. Dit gedachtegoed vind je op vele plaatsen terug in onze orde. Bijvoorbeeld in symbolen die een belangrijke rol spelen. Maar ook in teksten die gebaseerd zijn op eeuwen oude bronnen.