De redenen waarom de Odd Fellows in Nederland en België hebben gekozen voor het lidmaatschap zijn heel divers. Wat wij met elkaar delen, is het gezamenlijke streven naar een betere samenleving en meer harmonie onder de mensen.

Daarnaast is de wens naar meer geestelijke verdieping een belangrijke reden voor ons lidmaatschap. Lidmaatschap van de Odd Fellows biedt die mogelijkheid en het is onderdeel van onze idealen en ritualen. Het levert onder meer respect op, vriendschappen, persoonlijke groei, jezelf kunnen zijn en gewaardeerd worden om wie je bent. Juist in onze verscheidenheid ligt de meerwaarde van het lidmaatschap.

Odd Fellow zijn betekent ook dat je je verplicht actief te zijn in het realiseren van onze idealen. Dat je bereid bent onze uitgangspunten werkelijk waar te maken. Dat je de bereidheid hebt een functie binnen de loge of de Orde te vervullen en deel te nemen aan de vele maatschappelijke activiteiten. Alleen dan kunnen wij met elkaar het streven naar een betere samenleving en harmonie onder de mensen blijven realiseren.