Bijgaand de foto van ons Odd Fellowhuis in Enschede. Dit gebouw is in gebruik genomen door de Verdraagzaamheid Loge op 8 oktober 1927. Nu is dit in gebruik bij 2 Enschedese loges: twee mannenloges, Verdraagzaamheid Loge en Grensland Loge.

Uitleg Zegel