• Het gebouw is rolstoel vriendelijk.
  • Telefonisch zijn wij alleen bereikbaar tijdens zittingsavonden.

Uitleg Zegel

Broeder Meine Groen ontwierp het zegel voor de James L. Ridgely loge. In het zegel komt de vorm van het gebied van Noordoostpolder tot uitdrukking, omgeven door een arcering, welke het water van de voormalige Zuiderzee voorstelt. In het witte vlak komen naast de naam en het nummer van de loge drie schakels en een anker voor. De schakels werpen, naast de bekende betekenis, denkbeelden op aan de vele scheepskettingen die in de bodem van dit gebied zijn gevonden. Het ankertje is bewust gekozen om daarmee de verwantschap aan “de moederloge” tot uitdrukking te brengen. In het zegel van de Ankerloge domineert namelijk bijna als vanzelfsprekend een anker. Ook deze uitbeelding is tweeledig, want zo goed als menig schip in dit vroegere watergebied door middel van een anker een vaste en solide ligplaats heeft gehad, zo goed heeft de James L. Ridgely loge zich verankerd in dit nieuwe gebied.