De Magnusloge werd opgericht op 20 maart 1982. Aanvankelijk werden de zittingen gehouden in de Doopsgezinde kerk “De Vermaning. De inwijding van het huidige pand aan de Buiskoolstraat 1-3 vond plaats op 26 januari 1985. De  vereniging “Vrienden der IOOF” is de eigenaar van het pand. Elke donderdag, aanvang 20.00 uur is er een logeavond.

Op voorstel van een lid werd bij de oprichting besloten de Schagerloge te vernoemen naar Ridder Magnus. Deze 13e eeuwse kruisvaarder was een moedig man die in 1219 met anderen optrok ter verovering van de stad Damiate aan de Nijl.  Schagen wordt ook nu nog ook wel de Magnus veste genoemd

Recente activiteiten van de Magnusloge

Uitreiking Schouderklop Magnusloge 2019
Op donderdagavond 31 oktober werd in de Magnusloge te Schagen de jaarlijkse schouderklop (oorkonde en een geldbedrag) van de werkgroep Maatschappelijke Activiteiten uitgereikt aan Patricia en Ron de Boer van de Stichting “Dalisay Recovery”. Zij verzorgden een boeiende en soms aangrijpende lezing over de aanleiding de stichting op te richten en gaven vervolgens een overzicht van de vele activiteiten die zij, met behulp van vrijwilligers,  tot nu toe hebben ondernomen. Een belangrijk onderdeel is het inloophuis in Medemblik, waar met name meisjes met een eetstoornis en hun familie een gewillig oor vinden. Voor verdere informatie: www.dalisayrecovery.nl