De Magnusloge werd opgericht op 20 maart 1982. Aanvankelijk werden de zittingen gehouden in de Doopsgezinde kerk “De Vermaning. De inwijding van het huidige pand aan de Buiskoolstraat 1-3 vond plaats op 26 januari 1985. De  vereniging “Vrienden der IOOF” is de eigenaar van het pand. Elke donderdag, aanvang 20.30 uur is er een logeavond.

Op voorstel van een lid werd bij de oprichting besloten de Schagerloge te vernoemen naar Ridder Magnus. Deze 13e eeuwse kruisvaarder was een moedig man die in 1219 met anderen optrok ter verovering van de stad Damiate aan de Nijl.  Schagen wordt ook nu nog ook wel de Magnus veste genoemd