De beide Odd Fellow loges in Eindhoven huren elke dinsdagavond een ruimte in de Ontmoetingskerk van de PGE.
Hierboven ziet u de hopelijk herkenbare en kenmerkende entree naar onze ruimtes.Alle ruimtes zijn gelijkvloers en zeer goed toegankelijk voor mensen met een beperking.

Uitleg Zegel

De twee cirkels zijn voor ons het in zichzelf terugkerend lichaam als symbool voor tijd en eeuwigheid. De boog is opgebouwd uit de driehoek als symbool van de drie graden en het Alziend Oog; zie de vorm van de boog en de veren van de pijlen, die de iris vormen. Deze drie pijlen spreken voor zich. Zij zijn immers onze Ordepijlers: Vriendschap, Liefde en Waarheid. De naam van de loge “Marie Curie”is gekozen door de eerste twaalf leden. Men wilde net als de moederloge ( dr. Aletta Jacobs Rebekkahloge No. 16 te Utrecht) een vrouw kiezen, die veel voor de mensheid heeft betekend.
Marie Curie, zij was zo’n vrouw. Een vrouw met idealen, met werklust en wilskracht, met doorzettingsvermogen en met een prettige manier van omgaan met mensen. Een vrouw die zich geheel ten dienste stelde van de wetenschap en door haar idealisme de kracht kreeg om één der geheimen van de wetenschap te onthullen. Zij stelde deze uitkomst onvoorwaardelijk, zonder geldelijk gewin, ter beschikking van de mensheid. Zoals deze vrouw, zo wilden de zusteren van de Marie Curie Rebekkahloge ook zijn. Aan werklust ontbrak het niet.
De Marie Curie Rebekkahloge was de eerste Rebekkahloge beneden de grote rivieren, die het gedachtegoed van de Independent Order of Odd Fellows, samen met de gelijktijdig gestichte Evolutie Loge No. 72, een gezicht wilde geven.