De Groot Sire geeft op 7 juni 1955, bij de opening van de eerste zitting, een beschouwing over het woord Mozaïek en zegt, dat het een inlegwerk van stukjes steen, glas enz. van verschillende kleuren is.

  • De Mozaïek Rebekkah Loge houdt op dinsdag, elke veertien dagen in de even-weken van de maand haar bijeenkomsten in het logegebouw.
    Deze bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.30 uur.

Uitleg Zegel

Het middenstuk bevat 13 mozaïekjes als symbool voor de 13 zusteren, die de nieuwe loge wilden stichten.