Het loge gebouw aan de Takenslaan 2 te Appingedam wordt elke dinsdagavond gebruikt door de Ommelander Loge no.71 en elke 2e en 4e maandagavond van de maand door de Lilium Album Rebekkahloge no.34. Verhuur van het gebouw wordt mogelijk gemaakt via Stichting “Odd Fellowhuis”, die het gebouw beheert.
Op 21 maart 1967 verhuurt de gemeente Appingedam bovenstaand gebouw aan de Takenslaan 2 aan de Ommelander Loge. Het is de voormalige officiersmess van de toenmalige nabijgelegen Pieter Bierema kazerne.  Elf jaar later, op 20 december 1978 werd Stichting “Odd Fellowhuis” opgericht en werd het gebouw aangekocht.  In de loop der jaren is het interieur enige malen gerenoveerd. In 2011 werd ook de Tempel volledig verbouwd naar de huidige situatie en na een tempel wijding in gebruik genomen. Het gebouw is, na de laatste verbouwing van de anit-chambre, rolstoel toegankelijk en beschikt over een minder-validen toilet.

De Ommelander Loge no.71 te Appingedam is opgericht op 10 november 1967. Het zegel toont een afbeelding van een wapenschild met de vlag van de Ommelanden.
De naam Ommelanden wordt voor het eerst vermeld in een akte van 26 september 1386. Daarin wordt gesproken over de stad Groningen mitten ghemenen Ummelanden. In een Latijnse akte van 30 juni 1338 wordt al gesproken van terrae circumjacentes (‘omliggende landen’). De term Ommelanden verwijst naar een aantal plattelandsdistricten of landschappen rond de stad Groningen. In de 16e eeuw werden er vijf onderscheiden: Hunsingo, Fivelingo, Humsterland, Langewold en Vredewold.
Meer informatie is te vinden op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ommelanden_(Groningen)
Het Ommelanden wapen maakt gebruik van 11 heraldische harten, vier witte schuinbalken en drie blauwe schuinbalken. Dit wapen staat in het midden van het zegel van de Ommelander Loge. In de binnenring staan de naam van de organisatie “Independent Order of Odd Fellows” en de oprichtingsdatum vermeld. De drie schakels staan voor vriendschap, liefde en waarheid. In de buitenring staan de naam van de Loge, het nummer en de plaats vermeld. De Ommelander Loge is de 71e  Loge die in Nederland is opgericht.
Ontwerper van het zegel is broeder Henk Korteling