Dit pand is in 1914 gebouwd door Ala-Cola Bottelarij.
Al na twee jaar sloot de brouwerij en is het pand verbouwd t.b.v. de in 1916 in Assen opgerichte Odd Fellow Loge.
In de oorlogsjaren werd het door de bezetter gesloten en is  het kort daarna door brand onbruikbaar geworden. In 1948 is het pand hersteld en weer door de Odd Fellows in gebruik genomen.
In 2005 heeft een grote renovatie en uitbreiding van het Odd Fellowhuis plaatsgevonden. Bij deze verbouwing zijn drie betonnen zuilen opgenomen in de voorgevel. In de drie zuilen staat de tekst: “Vriendschap, Liefde en Waarheid” de grondbeginselen van de Odd Fellows.

Uitleg Zegel